Birgitte Engebretsen - Administrerende direktør i Telenor Norge (Foto: Martin Fjellanger)

Vi må forberede oss på det verst tenkelige

Økt geopolitisk spenning stiller Telenor og andre eiere av kritisk infrastruktur overfor et stadig mer komplekst trussel- og risikobilde. E-tjenesten har påpekt at scenarier som tidligere var utenkelige må vi nå være forberedt på. Myndighetene må derfor legge til rette for bedre samhandling og flere sikkerhetsøvelser som også involverer næringslivet.

E-tjenesten la nylig frem årets trusselvurdering hvor de slår fast at vi i dag står overfor en farligere sikkerhetspolitisk situasjon enn for et år siden.

Telenor og andre eiere av kritisk infrastruktur utgjør en viktig del av Norges totalforsvar. Folk flest tenker naturligvis ikke over hva det innebærer, så lenge alt virker. Har du tenkt på hva som skjer dersom vi for eksempel mister tilgang til strøm eller internett over lengre perioder?

Lengre nedetid i kritisk infrastruktur som dette vil i ytterste konsekvens lamme samfunnet. Telenors nett og tjenester er avgjørende for at samfunnskritiske funksjoner som vann- og strømforsyning, nødetater, økonomi og helse skal fungere.

Øve mer på tvers av sektorer

Dagens digitale samfunn gjør at svært mange virksomheter er avhengige av hverandre for å fungere. Dette er både en styrke og en svakhet. Fordelen er at vi er effektive og raskere kan skape verdier. Ulempen er at vi er langt mer sårbare. Gjensidige avhengigheter gjør det vanskeligere å ha kontroll over sikkerhet i alle ledd. For eksempel kan trusselaktører gå veien om leverandører med svakere sikkerhetsrutiner for å nå fram til og ramme samfunnskritiske virksomheter. Vi i Norge er ikke sikrere enn vårt svakeste ledd.

Derfor må vi øve mer på reelle scenarier som speiler trusselbildet, og vi må øve på tvers av sektorer. Kun på den måten vil vi oppnå bedre forståelse av hvordan vi er avhengige av hverandre og få innsikt i mulige ringvirkninger og omfang av faktiske kriser. Slik vil vi også lære mer om hvordan vi må koordinere informasjonsdeling og innsats, samt samhandle ved reelle hendelser. Her har vi fortsatt forbedringspotensial. Som Riksrevisjonen har påpekt: «Det er behov for mer øving av tverrsektoriell håndtering av hendelser på nasjonalt nivå».

Næringslivet må være en integrert del av totalforsvaret

Telenor har i flere år arrangert øvelse Bukkesprang i samarbeid med Cyberforsvaret. I fjor var også Nasjonal sikkerhetsmyndighet samarbeidspartner. Øvelsen er unik i norsk sammenheng fordi den arrangeres av en næringslivsaktør og er den eneste som samler deltakere fra sivil, militær og offentlig sektor samt privat næringsliv.

100 øvende fra 40 forskjellige sentrale totalforsvarsaktører – innen sikkerhet og beredskap, kraft og energi, helse, industri, finans, samferdsel og media – deltok i sist øvelse. Takket være relasjonsbygging og erfaringer fra Øvelse Bukkesprang har vi sammen, i tillegg til å legge et godt grunnlag for samarbeid på tvers av fagmiljø og sektorer, håndtert virkelige kriser.

Vi ser et behov for flere tilsvarende nasjonale øvelser. Vi ønsker at myndighetene legger til rette for bedre samhandling og flere sikkerhetsøvelser som også involverer næringslivet.

En stor del av Norges samfunnskritiske infrastruktur og funksjoner eies og leveres av næringslivsaktører. Nettopp derfor er det helt avgjørende at næringslivet er en tydelig integrert del av totalforsvaret av Norge med god tilgang til trussel og sikkerhetsinformasjon. Det er også klart at vi trenger bedre løsninger for samhandling som innbefatter lavgradert informasjon.

Gjensidige avhengigheter gjør oss sårbare

Daglig håndterer Telenor ulike type trusselaktører. Sikkerhet og beredskap er integrert i alle våre prosesser. Vi øver jevnlig på det som kan treffe oss, og det skal vi fortsette med. Men erfaring virksomheter høster fra egne interne øvelser vil ha begrenset verdi dersom vi ikke vet hvordan vi skal samhandle og koordinere med andre når kriser treffer oss eller samarbeidspartnere.

Vi lever i en internasjonal skjebnetid. Fremmede stater er interessert i norsk politikk, teknologi og olje og gass-industri. Økt geopolitisk spenning stiller eiere av kritisk infrastruktur overfor et stadig mer komplekst trussel- og risikobilde. Sikkerhet er derfor noe vi må jobbe med hele tiden, og vi må hjelpe hverandre til å bli bedre. Vi må øve på scenarier som i dag kan fremstå som utenkelige. Vi må ha en felles trusselforståelse, og vi må forstå hvordan sivil, militær og offentlig sektor samt privat næringsliv er avhengige av hverandre. Vår digitale motstandskraft er et felles nasjonalt ansvar.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *