Foto: NVE

Varmen de neste dager vil gi økt vannføring i små bekker og elver

Stigende temperaturer vil sette fart på snøsmeltingen i fjelltraktene i Sør-Norge de nærmeste dagene. Dette vil føre til stigende vannstand og vannføringer, og enkelte steder kan nå flomnivåer. Kjøligere temperaturer fra søndag og utover neste uke vil bremse snøsmeltingen og vannstanden vil synke igjen.

Det ligger fremdeles snø over 500 moh., og i enkelte områder ligger det mer snø enn normalt for denne tiden av året. Det gjelder særlig i høyereliggende områder i Drammen-, Numedalslågen og Skiensvassdraget.

Når snøen smelter er det særlig de mindre sideelvene i disse tre vassdragene som kan oppleve å nå flomnivåer inn mot helgen. I de store elvene vil vannstanden holde seg under flomnivå, og vassdragsregulanter har forhåndtappet magasinene for å redusere flomskader.

Stor usikkerhet knyttet til været

Selv om det ligger mer snø enn normalt i fjellet er det været som avgjør hvordan flommen utvikler seg fremover. Flomvarsler ut over 2 dager frem i tid er derfor forbundet med stor usikkerhet.

– Det er offentlig fridag på onsdag og noen tar kanskje fri resten av uken. Derfor velger vi å sende ut informasjon i god tid, slik at berørte kommuner kan planlegge for at det kan komme flomvarsler inn mot helgen. Det er viktig å understreke at det fremdeles er svært stor usikkerhet knyttet til utviklingen. Vårt råd er derfor å følge med på flomvarslene fra Varsom.no, sier Seija Stenius, flomvakt i NVE.

Slik det ser ut nå, med veksling mellom kalde og varmere perioder, er det en gunstig situasjon for en håndterbar flomutvikling. Blir det derimot mye regn i kombinasjon med høye temperaturer, også nattetid i fjellet, kan dette øke risikoen for at vårflommen når nivåer på gult, oransje eller rødt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *