Også elbiler med flere passasjerer blir nå hindret fra å kjøre i kollektivfeltet. ─ Det er unødvendig strengt, mener generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu. Foto: Jamieson Pothecary

Unødvendig strengt å kaste alle elbiler ut av kollektivfeltet

– Det er unødvendig strengt å kaste alle elbiler ut av kollektivfeltet – dessuten er det uklokt, mener Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Hun viser til endringen Statens vegvesen innfører i Oslo og Akershus med omskilting som starter mandag.

Når myndighetene fra mandag gjør tiltak for å forberede stengingen av  sentrumstuneller i Oslo, fjernes elbilers adgang til kollektivfeltene både i Oslo og Akershus. Elbilforeningen mener at myndighetene burde vurdert å fortsette med tilgang for elbiler med 2 eller flere passasjerer, samt elektriske varebiler og lastebiler.

– Når folk samkjører med flere passasjerer er det bra for samfunnet, så det burde man oppmuntre til, mener Christina Bu.

Elbilforeningen får henvendelser fra elbilister som fortviler over at den samkjøringen de har lagt opp til for å få hverdagslogistikken til å gå opp, ikke blir mulig.

– Samkjøring kan bidra til bedre kapasitetsutnyttelse på veien, og det trenger vi i den krevende perioden vi nå går inn i, sier Christina Bu

Elektriske varebiler og lastebiler bør ha tilgang til kollektivfeltet

– Det er også svært uheldig at elektriske varebiler og lastebiler stenges ute fra kollektivfeltet, mener Bu.

Bare 4 av 10 nye varebiler i Oslo og Akershus er elektriske og bare 2 av 10 nye lastebiler. Denne kjøretøygruppen utgjør få biler på veien totalt, og vil dermed i liten grad være til hinder for kollektivtransporten. Derimot er eventuelle samkjøringskrav lite hensiktsmessige for disse kjøretøyene.

– Den elektriske klimasatsingen for tyngre kjøretøy trenger akutt flere virkemidler for å konkurrere seg sterkere inn på markedet, sier Christina Bu.

– Vi må få flere bedrifter til å gå over til elektriske nyttekjøretøy, sier Christina Bu. Tilgang til kollektivfeltet vil kunne være avgjørende for å velge en elektrisk utgave av varebil, derfor har vi sendt brev til Statens vegvesen og Oslo kommune der vi oppfordrer dem til å vurdere dette på nytt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *