Treskurd på døra til loftet på Steingaardskroken i Telemark. Foto: Jørn Berget, privat.

Tar vare på Norges eldste byggverk

Årets tilskudd til middelalderbygg i tre og tilskudd til ruiner er fordelt fra Riksantikvaren.

– Norge er det landet i Europa som har flest bevarte trehus fra middelalderen. Norge har et stort ansvar for å holde dem i god stand. Tilskuddene som nå deles ut, bidrar til at også kommende generasjoner kan oppleve disse viktige sporene av norsk historie. Tildelingen dekker hele 90 prosent av vedlikeholdsbehovet, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Et våtere og varmere klima skaper problemer for gamle trehus gjennom både ekstremvær og økt fukt og råte. Det er derfor viktig å sørge for tette tak og reparasjoner med tradisjonelle materialer og godt håndverk.

Norge har litt over 250 tømmerhus fra middelalderen, og i europeisk sammenheng er det helt spesielt at vi har så mange bevarte bygg fra før 1500-tallet.  Seks fylker har søkt om midler: Oslo, Agder, Buskerud, Innlandet, Møre og Romsdal, Telemark og Vestfold. Dette er de som har flest middelalderhus.

For middelalderbygningene  har fylkeskommunene fått søknader om 6,7 millioner, mens rammen for tilskudd er på 6 millioner. Fylkeskommunene søker både om istandsetting, forprosjekter og prøvetaking av tømmer for datering av bygninger, såkalt dendrokronologisk datering.

– Vi mener det er spennende at flere fylker, som Møre og Romsdal, Telemark og Innlandet, har søkt om midler til datering av bygninger, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Tømmeret kan gi oss viktige opplysninger om både vår felles historie og om enkeltbygninger, og derfor støtter vi dette med tilskuddsmidler.

I samarbeid med flere fylker laget Riksantikvaren en egen veileder for datering av tømmer høsten 2023.

Ruiner er rester av praktbygg

Ruiner er ofte rester etter middelalderens praktanlegg: Klostre, borger og kirker, og tilskuddene går til å konservere og bevare ruinene mot slitasje, vær og vind og å sikre nødvendig kunnskap for å bevare ruinen for ettertiden.

Fylkeskommunene fikk inn søknader på nesten 25 millioner. Rammen for tilskudd i 2024 er på 12 millioner, samt tre millioner i tilsagn for 2025 for flerårige prosjekter. I tildelingen prioriterer Riksantikvaren å gi tilskudd slik at ruinkonserveringsprosjekter kan bli fullført.

– Alle ruintiltak er i praksis klimarelatert, fordi både konservering, tilrettelegging og kartlegging av ruiner under bakken handler om å enten begrense klimabelastningen eller å forebygge for fremtiden, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Dette er spesielt viktig nå med økende klimautfordringer som truer både ruiner som er synlige over bakken og ruiner under bakken.

I årene som kommer ser Riksantikvaren at det er store behov flere steder.

Byantikvaren i Oslo og Rogaland fylkeskommune har lagt inn de mest omfattende søknadene. Oslo står ved starten av et større istandsettingsarbeid på klosterruinene på Hovedøya. Arbeidet ble igangsatt i 2023 og er forventet å vare i mange år. I Rogaland er konserveringen av kongsgårdruinen på Avaldsnes inne i sluttfasen, og nå forbereder fylkeskommunen med flere tiltak for formidling og tilrettelegging av anlegget. Dette er viktig, både for å beskytte ruinen og for å sikre publikum.

Tildeling til middelalderbygg

Organisasjon Søknader Søknadssum inn til fylkeskommunene Tilskudd
Agder 3 1 350 000 1 300 000
Akershus 0
Buskerud 5 1 442 098 1 350 000
Finnmark 0
Innlandet 3 972 000 900 000
Møre og Romsdal 0 25 000
Nordland 0
Oslo 0
Rogaland 0
Sametinget 0
Telemark 2 293 750 470 000
Troms 0
Trøndelag 0
Vestfold 0
Vestland 1 2 700 000 1 955 000
Østfold 0
Samlet 14 kr 6 757 848 kr 6 000 000

Tildeling til ruiner

Organisasjon Søknader Søknadssum Tilskudd 2024, tilsagn 2025
Agder 0 0
Akershus 1 50 000 50 000
Buskerud 0
Finnmark 0
Innlandet 2 2 960 000 2 000 000
Møre og Romsdal 2 297 000 290 000
Nordland 0
Oslo 1 5 912 500 3 400 000
Rogaland 1 5 912 375 2 700 000
Sametinget 0
Telemark 1 2 762 500 1 830 000
Troms 0
Trøndelag 4 1 995 600 1 230 000
Vestfold 0
Vestland 3 4 880 000 3 300 000
Østfold 1 200 000 200 000
Samlet 16 kr 24 969 975 kr 15 000 000

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *