Tar du bevisste valg?

Å ta aktive valg gjør vi når vi tar beslutninger eller utfører handlinger med bevissthet og engasjement. I motsetning til passive eller automatiserte reaksjoner.

Ofte er aktive valg knyttet til personlige, profesjonelle eller livsstilsmessige aspekter av livet.

Hvor mange valg tar du som er dine bevisste og aktive valg?

Et aktivt valg er å si ja! Jeg er tydelig på at jeg foretrekker noe annet. Hensikten er at jeg ønsker å oppnå noe jeg ikke har i dag. Når jeg sier ja, sier jeg nei til noe annet (hvor komfortabel er jeg med det?!)

Her kommer noen innspill og tips om aktive valg.

Karrierevalg

Når det gjelder jobb, skole og karriere, innebærer aktive valg å forfølge målbevissthet, være åpen for nye muligheter og ta ansvar for egen utvikling.

Mellommenneskelige relasjoner

Aktive valg i forholdene dine kan omfatte kommunikasjon, empati og investering i relasjoner. Det handler gjerne om å være bevisst på hvordan du håndterer konflikter, setter grenser og viser omsorg for andre.

Utvikling

Å ta aktive valgt om personlig vekst og utvikling, er et annet aspekt. Her kan det være snakk om å lære nye ferdigheter, utfordre deg selv utenfor komfortsonen og å være åpen for selvrefleksjon.

Bærekraft

Aktive valg kan også omfatte en bevisst innsats for å redusere miljøpåvirkningen gjennom bærekraftige vaner og forbruk. Dette kan inkludere valg knyttet til resirkulering, energiforbruk og bruken av miljøvennlige produkter.

Livsstilsvalg

Denne type valg inkludere gjerne beslutninger om kosthold, fysisk aktivitet, mental balanse, søvnvaner og skjermbruk. Å være oppmerksom på hvordan disse valgene påvirker egen helse, og deretter aktivt velge sunne(re) vaner, kan ha en positiv innvirkning på livskvaliteten.

Finansielt

Å ta ansvar for egen økonomi og gjøre aktive valg angående inntekt, sparing, investering og forbruk kan bidra til økonomisk stabilitet, forutsigbarhet og frihet.

Hvordan vet jeg om valget er riktig? Det kan jeg ofte ikke vite på forhånd. Jeg kan kjenne på magefølelsen eller høre på råd. Jeg kan velge fordi jeg har fått ny kunnskap eller fordi jeg har lyst på noe annet.

Hva oppnår jeg ved å gjøre aktive valg? Jeg kan oppleve mestring, glede, kanskje frustrasjon fordi jeg fordi jeg har valgt noe jeg ikke kan, berikelse, savn av en gammel vane, nye utfordringer og ny innsikt.

Når oppstår behovet for å ta aktive valg? Jeg kan kjenne ønske om større selvstendighet. Jeg tror alle mennesker har egen fri vilje som «forteller» oss at noe annet kan være bra. Jeg tror alle mennesker har de ressursene de selv trenger for å oppnå endring. Vi ønsker oss fra noe. Vi ønsker oss til noe nytt.

Hva kan aktive valg gjøre med oss? Vi får ny innsikt og mestring. Vi kan oppleve at livet tar en ny vending. Vi kan treffe nye mennesker som beriker, utfordrer og løfter oss. Vi kan utvide vårt eget spillerom og vår egen arena.

Aktive valg er grunnleggende for personlig vekst og trivsel. Ved å være bevisst og aktivt delta i beslutningsprosesser kan du forme eget liv i ønsket retning. Det handler om å ta kontroll og å ta ansvar for egen hverdag. Ditt eget liv.

Endring er ikke lett, men gevinsten kan være formidabel og hensiktsmessig. Aktive valg er å ta ansvar.

 

 

 

 

BYCoach Cecilie Steenland har mastergrad fra 2016 i Applied Coaching som én av fire profesjonelle coacher i Norge. Hun jobber i Fønix Kompetanse, og hjelper næringslivets ledere til å bli gode ledere, både for bedriften og de ansatte. Cecilie møter ulike problemstillinger som hun vil skrive litt om i BY. – Jeg brenner for at ledere, egentlig alle mennesker, skal kunne snu tap og nederlag til noe nyttig, bra og bærekraftig. Jeg brenner for aktiv endring!

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *