Landets optikere er travelt opptatt med å gjøre synsundersøkelser på både unge og eldre. De fleste av oss trenger synshjelpemidler. Ola Gimse Estenstad

Stadig flere unge voksne sliter med synet

Det er en stor økning blant de yngste voksne som nå bruker briller eller linser. Over halvparten av dem som er under 30 år, benytter nå synshjelpemidler, mot rundt en av tre i 2005.

Det viser Forbrukerundersøkelsen 2024 der 1.400 nordmenn over 15 år er intervjuet av Kantar, på vegne av Optikerbransjen, som er interesseorganisasjonen for norske optikerbedrifter.

Hvis du synes det er mange brillebrukere, så er faktisk tallene ganske stabile. Kartleggingen er gjennomført annethvert år siden 2005, og andelen har økt fra 67 prosent, men nå holdt seg stabil siden 2016.

Over 40? Synet endres!

Når man kommer i 40-årene endrer synet seg og da vil de fleste ha bruk for briller for å se godt på nært. Mange opplever da at teksten blir liten, til stor frustrasjon. Men det er en naturlig aldersutvikling som oppstår når linsen i øyet blir stivere.

Blant de eldste, dem som er over 75 år, bruker godt over 80 prosent briller.

For mens de eldste bruker briller, er det mange unge som sverger til kontaktlinser. Og mange voksne under 50 bruker briller og kontaktlinser i kombinasjon. Det har blitt mer vanlig de siste årene, viser kartlegging tilbake i tid.

Går til optikeren

Flere enn ni av ti som bruker briller, skaffer seg brillene hos optiker etter synsundersøkelse. Resten bruker ferdigbriller, eller begge deler, altså optikertilpasset brille i kombinasjon med for eksempelvis en enkel lesebrille.

Slike ferdigbriller brukes mindre nå enn før. De nådde en topp i 2016.

Når man skaffer seg nye briller, er endringer i synet den viktigste årsaken. 78 prosent oppgir at de opplever at synet endrer seg når de får nye briller.

FAKTA:

76 prosent av alle nordmenn over 15 år bruker synshjelpemidler som briller eller kontaktlinser.

91 prosent som bruker briller, får de tilpasset av optiker.

Blant de som bruker briller eller kontaktlinser, sier 83 prosent at de har høy tillit til optikeren.

(Kilde: Intervju med 1.400 personer over 15 år, gjennomført av Kantar for Optikerbransjen januar 2024)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *