Rekordmåling av barn som tas ut av fritidsaktiviteter

Frelsesarmeens fattigdomsbarometer fortsetter å slå dystre rekorder. Nesten hver femte forelder svarer nå at de dropper eller kutter i fritidsaktiviteter for egne barn, og enda flere har sluttet å kjøpe klær og utstyr som barna trenger i det daglige.

Da Frelsesarmeen sammen med Opinion startet Fattigdomsbarometeret i august 2023, svarte 11 prosent av foreldrene at de det siste halve året har droppet eller begrenset barnas fritidsaktiviteter på grunn av økonomi. Siden den gang har prosentandelen bare økt i barometrets kvartalsvise målinger.

I første kvartal 2024 er prosentandelen på hele 18 prosent.   

–  Mange foreldre klarer ikke lenger å skjerme barna sine i dyrtiden og det rammer barnas oppvekst og livskvalitet. Vi ser også av de nasjonale Ungdata-undersøkelsene at deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter har vært fallende i flere år, sier Elin Herikstad, assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen.

Fritidserklæring

I august 2022 ble en fornyet fritidserklæring signert og målet er at alle barn skal ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter uavhengig av økonomiske forutsetninger.

– Vi er utålmodige med å få flere barn inn i aktivitet. Alle skal med, men vi har et godt stykke igjen. Det er veldig store forskjeller på deltakelse i fritidsaktiviteter utifra hvor man bor, og hvilken familieøkonomi man har. Vi mener at alle kommuner bør ha en frivillighets- og/eller fritidskoordinator som skal sørge for at flere barn kommer inn i organisert aktivitet, sier Herikstad.  

Frelsesarmeen har nettopp dette i sitt eget prosjekt «Inn i aktivitet». Det retter seg direkte mot barn og familier som står lengst unna arenaene for organisert fritidsaktivitet og har blant annet vært en suksess i Frelsesarmeen Drammen.

–  Inn i aktivitet i Drammen har fått over 200 barn og unge inn i organisert aktivitet bare de seneste to årene. Vi jobber målrettet med å få barn med, som ikke har forutsetninger for å være med på fritidsaktiviteter på grunn av økonomi eller andre barrierer. Nøkkelen er å samarbeide med fritidsarenaen, kommunen samt veiledning og tett kontakt med foreldrene for å finne gode varige løsninger, sier daglig leder ved Frelsesarmeens omsorgssenter i Drammen, Lill-Torunn Løwe.

Tidligere i vår meldte Frelsesarmeens at deres Fattigdomsbarometer aldri før har målt så mange barnefamilier som ikke klarer å dekke nødvendige levekostnader og at foreldrene dermed ikke klarer å forsørge familien.

Regjeringen kommer før sommeren med en handlingsplan for like muligheter til å delta i kultur- idretts- og friluftslivsaktiviteter for barn og unge.

– Vi har bidratt med innspill til handlingsplanen og har store forventinger til den, sier Herikstad.

Ikke råd til nødvendige klær

Frelsesarmeen har også fått Opinion til å spørre foreldrene om de har måttet droppe eller kutte kjøp av klær og utstyr som barna har behov for.

Her har prosentandelen økt fra 16 prosent i tredje kvartal 2023 til 23 prosent de seneste to kvartalene.

– Det har vært mye snakk om et tenkt vendepunkt i folks økonomi i 2024, men vi vil minne om at vi fortsetter å oppleve en stor fattigdom på våre 300 ulike tiltak landet rundt. Matkøene fortsetter flere steder å vokse. I våre landsrepresentative undersøkelser har vi altså aldri før målt så mange barnefamilier med betalingsproblemer, så mange barn som tas ut av fritidsaktiviteter eller så mange voksne som ikke sover om natta på grunn av sin økonomiske situasjon, fortsetter Herikstad. 

På et knapt år har andelen som svarer at de har opplevd søvnløshet på grunn av økonomien økt med 50 prosent, fra 20 til 30 prosent av befolkningen.

Frelsesarmeen og Opinion måler hvert kvartal hvordan endringer i økonomien får konsekvenser for befolkningen som sådan, foreldre og deres barn. Dette for å kunne vite mer om utviklingen i behovet for hjelp og omsorg ute i samfunnet, og vurdere denne opp mot hjelpen Frelsesarmeen gir. Undersøkelsene utføres blant et landsrepresentativt utvalg på minst 1000 personer.

Rapport om tidlig innsats

Frelsesarmeen lanserte nylig rapporten «Å gi rett hjelp til rett tid» for å sette fokus på, og foreslå løsninger som sikrer bedre oppvekstsvilkår for barn, spesielt nå som det er vanskelige økonomiske tider for mange.

– Gjennom vårt arbeid ser vi at mange lavinntektsfamilier ikke får den hjelpen og oppfølgingen de trenger her og nå. Rapporten inneholder en rekke forslag til løsninger som skal bidra til at familier oppnår selvstendige og gode liv. Får mor eller far riktig hjelp – så betyr dette også viktig hjelp til barna. Vi kan ikke sitte å se på at stadig flere barn rammes på denne måten, sier Herikstad.  

I rapporten foreslår Frelsesarmeen følgende om fritidsaktiviteter:

  1. Alle kommuner skal ha en frivillighets- og/eller fritidskoordinator som skal sørge for at flere barn kommer inn i aktivitet.
  2.  Økt satsing på lokale fritidsaktiviteter på grasrotnivå. Vi trenger flere lavterskeltilbud til barn og unge i kommuner, som inviterer til fellesskap og deltakelse som er inkluderende.
  3. Økt satsing på ferietilbud og andre aktiviteter som styrker relasjoner i hele familien for lavinntektsfamilier, samtidig som at man får møte andre familier og bygge nettverk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *