Tove Bruusgaard, divisjonsdirektør i Bufdir.

Rekordhøyt antall brukere på sentrene mot incest og seksuelle overgrep

2.979 personer var bruker av et senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO/Nok.-sentrene) i 2023. Dette er det høyeste antallet siden statistikken startet i 2009.

– Tallene på henvendelser og antall brukere av sentrene fortsetter å stige. Dette bekrefter hvor viktige sentrene er for utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende, sier Tove Bruusgaard, divisjonsdirektør i Bufdir.

Totalt mottok sentrene 36.846 henvendelser i 2023. Omtrent halvparten av disse var telefonhenvendelser. En høy andel av brukerne i 2023 hadde ikke benyttet senteret før: Av de som henvendte seg til sentrene, henvendte 72 prosent seg for aller første gang i 2023, mens 28 prosent hadde hatt kontakt med senteret før 2023.

Alle tallene er hentet inn av Sentio, på vegne av Bufdir og kan leses i sin helhet her

– At flere finner veien til sentrene er nok en kombinasjon av flere ting, men tror det er riktig å trekke frem det gode tilbudet som gis av ansatte med en kompetanse som kanskje er mangelvare i det øvrige hjelpeapparatet, og sentrenes arbeid med synliggjøring og mer åpenhet om seksuelle overgrep i samfunnet generelt, sier Bruusgaard.

Nøkkeltall for 2023:

  • 78 prosent av brukerne som oppsøkte senteret var selv utsatt for seksuelle overgrep, mens 17 prosent oppga at de var pårørende. 4 prosent oppga at de både var pårørende og selv var utsatt for overgrep.
  • Mange av dem som var utsatt for seksuelle overgrep, oppga at overgrepene startet i ung alder og varte over en lengre periode. 53 prosent var yngre enn 14 år ved første overgrep, og 48 prosent ble utsatt for overgrep i en periode på ett år eller mer.
  • Flertallet av brukerne var utsatt for overgrep begått av en person de kjente fra før, av et familiemedlem, en partner eller en venn. 13 prosent var utsatt for overgrep fra en ukjent person.
  • De fleste brukerne som var utsatt for seksuelle overgrep, oppga en mannlig utøver. Dette gjaldt 98 prosent av kvinnene og 82 prosent av mennene. En høyere andel menn enn kvinner hadde imidlertid vært utsatt for en kvinnelig utøver, 31 prosent av mennene og 6 prosent av kvinnene.
  • 32 prosent av brukerne som var utsatt for seksuelle overgrep, svarte at én eller flere saker var anmeldt. Halvparten av dem som oppga at saken(e) var anmeldt, opplevde henleggelse av sin sak.

Utfordrende økonomi

Mange sentre dekker store geografiske områder og sentrene gir et tilbud til alle utsatte som henvender seg, også til utsatte fra kommuner som ikke bidrar økonomisk. Sentrene finansieres gjennom kommunalt og statlig driftstilskudd. Kommuner, fylkeskommuner og helseforetak skal til sammen dekke minst 20 prosent av driftsutgiftene og utløser med dette et statlig tilskudd på inntil 80 prosent, som Bufdir forvalter.

– Vi vet at mange sentre har en utfordrende økonomisk situasjon, og bruker mye tid på å skaffe den lokale finansieringen. En oppfordring til kommunene er å bli med på laget for å sikre det statlige tilskuddet og det viktige tilbudet til deres innbyggere, sier Bruusgaard.

Fakta om sentrene

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep er et lavterskeltilbud basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp. Sentrene gir råd, veiledning og bistand til brukerne, uten krav til henvisning. Sentrene skal være et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Flere av sentrene mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) har byttet navn til Nok.-sentrene, mens noen fortsatt heter SMISO. Sentrene gir det samme tilbudet som før.

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *