Fungerende daglig leder Kjesti Augland i Sex og Politikk er glad for at regjeringens voldtekstutvalg er så klare i sine råd om å bruke seksualitetsundervisning som en del av det forebyggende arbeidet mot voldtekt. Foto: Sex og Politikk/Jo Michael Studio

Regjeringsutvalg: Seksualitetsundervisning forebygger voldtekt

Regjeringens voldtektsutvalg har nylig lagt fram sin utredning. Sjeldent har en offentlig utredning vært så tydelig på viktigheten av seksualitetsundervisning for å forebygge voldtekt og styrke barn og unges seksuelle helse.

Regjeringens voldtekstutvalg er tydelig i sin anbefaling om å styrke seksualitetsundervisningen i skolen. Det er foreningen Sex og Politikk glade for. Dette er også noe både elever og undervisere lenge har etterlyst. Nå er det politikernes tur. Sex og Politikk håper dette er den siste dråpen som skulle til for å få sikret styrket innsats og finansiering for en helhetlig seksualitetsundervisning i skolen.

Nødvendig med offentlig støtte

Utredningen viser til en alvorlig trend der særlig voldtekt mot unge kvinner ser ut til å øke. Samtidig er den klar på ansvaret myndighetene har for å både forebygge og yte støtte til voldsutsatte. Utvalget anerkjenner også ikke-statlige organisasjoner som et viktig supplement i det forebyggende arbeidet, samt nødvendigheten av offentlig støtte til disse for at de skal kunne opprettholde og utvikle aktiviteten sin.

-Vi er mange organisasjoner, fagmiljøer og pådrivere som står klare til å brette opp ermene og bidra, nå trenger vi bare mer ressurser og øremerkede midler, kommenterer fungerende daglig leder i Sex og Politikk, Kjersti Augland.

-Det er bare så synd at dette er noe politikerne kunne gjort noe med for lenge siden, påpeker Augland, og fortsetter:
-Stortinget debatterte tematikken seksualitetsundervisning etter et tverrpolitisk forslag senest i mars 2023, men alle de gode forslagene ble nedstemt. Vi håper at partiene som da mente at et kompetanseløft og styrking av seksualitetsundervisning ikke var nødvendig, nå tar en ny runde i tenkeboksen etter denne utredningen, håper Augland.

– Jeg vil også understreke viktigheten av seksualitetsundervisning for styrket likestilling og seksuelle rettigheter. Flere presseoppslag den siste tiden forteller om elever og undervisere som roper etter mer og bedre undervisning. Politikere fra høyre til venstre er enige, sivilsamfunnet står sammen om dette, og nå blir det også understreket av utredningen fra voldtektsutvalget. Helhetlig seksualitetsundervisning er et forebyggende og likestillingsfremmende tiltak som nær sagt ingen er uenig i. Vi liker å kalle det en gavepakke for likestilling, forklarer Kjersti Augland.

Sex og Politikk og seksualitetsundervisning

Sex og Politikk er Norges største tilbyder av undervisningsmateriell om seksualitet, kropp, følelser, identitet og grenser. Materiellet er kjent som «Uke 6» og «Uke 16» Undervisere ved rundt halvparten av landets skoler benytter seg av materiellet som er gratis og som er tilgjengelig på nynorsk, nord-samisk og bokmål. Viktige støttespillere som Helsedepartementet, Kunnskapsdepartementet og Sametinget har gjort det mulig å gjøre uke 6 til alles seksualitetsundervisningsuke.

Sex og Politikk og NOU 2024-4 Voldtekt – et uløst samfunnsproblem

1) Vi applauderer klare og tydelige anbefalinger til forebyggende arbeid med økt satsning på seksualitetsundervisning som bærebjelken i arbeidet.2)  Den økte satsningen må skje nå, og ikke i påvente av at fagfornyelsen i skolen «har fått tid til å virke».3) Vi står klare til å bidra med kompetanse, engasjement, undervisningsmateriell og kampanjer.4) Økt innsats krever mer penger over tid, det fordrer øremerkede midler til dette arbeidet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *