Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket. Foto: Forbrukerrådet/Helen Mehammer

Regjeringens gebyr for forbrukerklager er satt altfor høyt

Det er bra at regjeringen følger Forbrukerrådets tydelige råd om å droppe forslaget om en verdigrense på 5.000 kroner for forbrukerklager. Samtidig er et gebyr på nesten 1.300 kroner for behandling i Forbrukerklageutvalget satt altfor høyt.

Høsten 2023 la Regjeringen frem et forslag om å innføre en verdigrense for klager på 5.000 kroner. Hensikten var å avskjære saker under en gitt verdigrense fra offentlig klagetilbud

Forbrukerrådet advarte kraftig om at forslaget ville frita næringsdrivende for ansvar når de solgte produkter med dårlig holdbarhet.

Regjeringen har nå lagt bort forslaget om en verdigrense, men innfører gebyrer på henholdsvis 255 for mekling i Forbrukertilsynet og 1.277 for å klage til Forbrukerklageutvalget. Forbrukerrådet mener det burde vært en mer balansert ansvarsfordeling.

– Vi er glade for at verdigrensen er fjernet. Men det er det urimelig at forbrukerne ender opp med et høyt gebyr, ikke minst når næringslivet som har solgt varene slipper, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet mener at når forbrukere ilegges gebyrer for å tenke seg nøye gjennom før de klager, burde næringsdrivende også som et minimum møtes med gebyrer når de taper en sak.

– Forbruker kan ved medhold kreve tilbake gebyret fra selgeren med utgangspunkt i vanlige erstatningsrettslige regler. Det er skuffende at regjeringen ikke har lagt opp til at dette skjer automatisk, og er noe forbruker selv må kreve.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *