Ragn-Sells mener at avfall er den eneste kilden til bærekraftige råmaterialer. (Foto: Ragn-Sells)

Ragn-Sells sin bærekraftsrapport for 2023 er klar

I Ragn-Sells sin bærekraftsrapport for 2023 ønsker miljøselskapet alle velkommen til den sirkulære økonomien. Ragn-Sells mener at avfall er den eneste kilden til bærekraftige råmaterialer. Arbeidet med bærekraft speiler forretningsstrategien, med vekt på lønnsomhet og ansvar for miljøet.

– Hvis vi mener alvor med å skape et bærekraftig samfunn, må vi bruke ressursene vi allerede har utvunnet, om og om igjen. Derfor handler alt vi gjør om å skape en helt ny holdning til avfall, sier Lars Lindén, administrerende direktør i Ragn-Sells Group.

Ragn-Sells understreker sitt engasjement for å lede overgangen til en sirkulær økonomi, hvor avfall ses som en verdifull ressurs og ikke rester av et produkt som kun benyttes en gang.

Endret syn på avfall

Selskapets bærekraftsarbeid er tett integrert med forretningsstrategien, med fokus på å levere sirkulære løsninger som møter jordas behov. Dagens syn på avfall står i veien, i en sirkulær økonomi må avfall behandles som en kilde til bærekraftige ressurser. Dette krever omfattende og systematiske reformer.

– Det siste året har vi sett et økt fokus på regulering av bærekraft, spesielt på EU-nivå. Vi ønsker denne utviklingen hjertelig velkommen. Det er et nødvendig skifte som vil øke finansielle strømmer i en bærekraftig retning, sier Pär Larshans, direktør for bærekraft i Ragn-Sells Group.

Godt resultat i 2023

For Ragn-Sells Group var nettoinntektene for 2023 høyere enn forventet, selv om de var noe lavere enn året før. Profitten var høyere enn budsjettert for alle de tre forretningsområdene i selskapet.

– Når økonomien er sterk, kan vi investere i innovative løsninger som kreves for overgangen til en sirkulær økonomi og sikre bærekraftige finanser i vår daglige drift, forteller Madeleine Ljunggren, økonomidirektør i Ragn-Sells Group.

I rapporten er det intervjuer med lokale bedriftsledere i Ragn-Sells om status og fokus i deres respektive markeder. I seksjonen «Rapportering for 2023» beskrives arbeidet og prestasjonene knyttet til Ragn-Sells sine syv bærekraftsmål, sammen med en oppsummering av gruppens finansielle resultater.

Bærekraftsrapporten ble godkjent av styret i Ragn-Sells Group på generalforsamlingen den 18. april 2023.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *