Anne Marit Panengstuen, konsernsjef Nortura.

Omsetningsvekst for Nortura i første tertial

Nortura øker omsetningen med fire prosent til 9,9 milliarder kroner i årets første tertial. Økte kostnader trekker EBITDA-resultatet til 116,8 millioner kroner, 27 millioner kroner bak fjoråret.

Mot fjorår er dagligvaresalget ned 1,9 prosent, mens salget til hoteller, restauranter og kantiner har økt med 2,9 prosent i første tertial.

Resultatet før skatt endte likevel på minus 193 millioner kroner for tertialet. Resultatet på samme tid i fjor endte med et lite pluss på 17 millioner kroner på grunn av ekstraordinære gevinster i forbindelse med salg av virksomhet. Salgsgevinsten slår ikke ut i år, og er dermed hovedforklaringen til resultatsvekkelsen.

Det er gjennom tertialet også påløpt økte kostnader knyttet til lager og enkelte komplikasjoner knyttet til oppstarten av nye produksjonslinjer i Tønsberg.

-Sesongmessige variasjoner gjør at første tertial alltid er svakere enn de to gjenværende for året. Våre finansielle nøkkeltall er likevel i bedring, og konsernet ligger godt innenfor soliditetskravene som långiverene stiller, sier Panengstuen.

Ved utgangen av tertialet var markedsandelen til Gilde, målt i verdi, 24,2 prosent. Dette er ned 0,8 prosentpoeng sammenliknet med samme periode i fjor. Prior økte markedsandelen med 0,3 prosentpoeng på hvitt kjøtt, men mistet 1,4 prosentpoeng i eggkategorien. Priors markedsandel i hele egg- og kjøttkategorien er nå åtte prosent.

-Det er særlig gledelig å se at vi har fått ny fart i påleggskategoriene og at våre nye lanseringer har slått til. Salget av Gilde Slakterens Nye Kjøttboller har gått over all forventning og har allerede blitt en av våre beste lanseringer på mange å. Samtidig har Prior en godstart på året, og tar markedsandeler på hvitt kjøtt, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Kjedekontrollerte merkevarer (EMV) tar fortsatt markedsandeler fra Gilde, Prior og de andre uavhengige merkevareselskapene.

Tall fra Nielsen IQ viser at 46,2 prosent av produktene i egg- og kjøttkategorien samlet er kjedekontrollerte merkevarer ved utgangen av tertialet. For ferskt rent kjøtt er EMV andelen 59,3 prosent mens den for ferskt fjørfe 47,9 prosent. Egg er den kategorien som vokser raskest med en EMV-andel på 54,4 prosent mens kjøttdeig holder seg stabilt på 77 prosent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *