Pixabay

Økt vepsaktivitet denne sommeren

Med varmens ankomst har insektene blitt vekket til liv, og skadedyrbransjen opplever en betydelig økning i henvendelser om veps.

-Den økte temperaturen vi har sett så langt i mai indikerer at vi står foran en sommer med høy vepsaktivitet, sier Anstein Berntsen, ekspert hos PELIAS Norsk Skadedyrkontroll.
-Vanligvis merker vi ikke mye til veps før godt utpå sommeren eller sensommeren, men den varme våren har ført til en kraftig økning i vepsaktiviteten allerede nå.

PELIAS rapporterer en økning på over fem ganger flere henvendelser om veps sammenlignet med samme periode i fjor. I tillegg har deres teknikere observert flere vepsebol enn vanlig.

-Veps opplever vi ofte som en plage senere på sommeren når bolet har fått utvikle seg og det er blitt mye veps. Vi anbefaler å gjøre tiltak tidlig hvis det er mistanke om bygging av bol, fortsetter Berntsen.
-Det er viktig å huske at veps har en naturlig plass i økosystemet, og de bør ikke bekjempes uten god grunn. Veps bør fjernes hvis det er fare for at mennesker kan bli stukket eller hvis de bygger bol på steder der de kan utgjøre en risiko.

PELIAS oppfordrer alle til å fokusere på ryddighet og renhold som forebyggende tiltak mot veps. For å ivareta dyrevelferden anbefaler de også å erstatte fjernede vepsebol med biehoteller.

-Dette er en praksis jeg selv følger, avslutter Berntsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *