Ny undersøkelse viser høy lønnsomhet i dagligvarebransjen

Konkurransetilsynet har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet undersøkt lønnsomheten i dagligvarebransjen. For mange av aktørene er lønnsomheten høyere enn hva man skulle forvente dersom det var tøff konkurranse i bransjen.

– Konkurransetilsynets undersøkelse gir viktig og oppdatert kunnskap om konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen. Resultatene støtter vurderingen om at konkurransen i bransjen ikke er god nok. Det kan føre til at vi betaler mer for maten enn vi må. Regjeringen vil derfor fortsette arbeidet med å bedre konkurransen med full styrke, sier næringsminister Cecilie Myrseth.

Utfordrende konkurransesituasjon

Konkurransesituasjonen i verdikjeden for mat og dagligvarer er utfordrende. Markedene domineres av få og store aktører, og det er krevende for nye aktører å etablere seg. Svak konkurranse kan gi mindre effektiv ressursbruk, innovasjon og verdiskaping.

Norske forbrukere møter høyere priser og dårligere utvalg i dagligvarehyllene sammenlignet med forbrukere i andre Land. I 2023 vokste prisene på mat med så mye som 10 prosent.

– De høye matprisene er krevende for mange, og merkes godt på lommeboken. Regjeringen har iverksatt historisk mange tiltak for bedre konkurranse i bransjen. På sikt kan dette bidra til lavere matvarepriser og bedre utvalg, sier Myrseth.

– Regjeringens mål er at folk igjen skal få bedre råd. Det skal vi få til ved trygg økonomisk styring, sier Myrseth.

Om undersøkelsen

For å belyse lønnsomheten i dagligvarebransjen har Konkurranse­tilsynet undersøkt lønnsomheten til aktører på detaljist-, grossist og leverandørleddet i verdikjeden for mat. Det er beregnet bruttomarginer, driftsmarginer og kapitalavkastning i perioden 2017-2022. Resultatene fra undersøkelsen er ikke nødvendigvis er representative for aktører som ikke er en del av undersøkelsen.

Resultatene fra kartleggingen gir en tydelig indikasjon på høy lønnsomhet hos flere av de undersøkte virksomhetene. Videre viser resultatene at lønnsomheten økte under pandemiårene (2020-2021). En viktig forklaring til det er økt etterspørsel etter dagligvarer fra forbrukerne. Selv om lønnsomheten i 2022 gikk tilbake til samme nivåer som før pandemien, finner Konkurransetilsynet fortsatt høy lønnsomhet hos flertallet av aktørene, til tross for betydelige kostnadsøkninger. Disse resultatene er konsistente med svak konkurranse.

Denne undersøkelsen vil ses i sammenheng med undersøkelsen av produktmarginer i bransjen som Konkurransetilsynet fortsatt jobber med.

– Oppdatert kunnskap er viktig for at vi skal kunne sette inn gode og målrettede tiltak for å bedre konkurransen i bransjen. Nå skal vi gå nøye gjennom rapporten og resultatene, sier Myrseth.

Les undersøkelsen 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *