Camilla Lynne Bakkeng, fag- & kommunikasjonsleder.Foto: Haakon Dueland, Akan Kompetansesenter

Ny rapport: Mer risikofylt alkoholbruk blant sysselsatte enn ikke-sysselsatte i Norge.

En ny rapport fra FHI, på oppdrag fra Akan kompetansesenter, viser at risikofylt alkoholbruk er mer utbredt blant sysselsatte enn ikke-sysselsatte. I tillegg viser rapporten at bruk av illegale rusmidler blant sysselsatte er nært forbundet med risikofylt alkoholbruk.

-Dette er et viktig argument for at virksomheter bør ha en bevissthet til egen alkoholkultur i sosiale situasjoner og forebygger at deres ansatte blir en del av statistikken, sier Camilla Lynne Bakkeng, fag- og kommunikasjonsleder Akan kompetansesenter.

Femten prosent har et risikofylt alkoholbruk

Nær 9 av 10 sysselsatte rapporterer alkoholbruk siste 12 måneder og 15 prosent har et risikofylt alkoholbruk, dvs. alkoholbruk som har potensiale for negative konsekvenser og/eller på sikt kan føre til avhengighet. Blant ikke-sysselsatte er andelen med risikofylt forbruk 11 prosent . Dette er et interessant funn for arbeidsplasser som jobber helsefremmende og forebyggende for sine ansatte.

– Rusmiddelbruk blant sysselsatte – uavhengig av om de inntas i arbeidstiden eller på fritiden – er et viktig sosialpolitisk tema fordi det har betydning for ansattes produktivitet og helse. Men det mangler oppdatert kunnskap om forskjeller i rusmiddelbruk mellom ulike sosiodemografiske grupper av sysselsatte og ulike yrkesgrupper, sier Inger Synnøve Moan, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Endring i bruk av kokain og cannabis blant sysselsatte

Det var 3,8 prosent som oppga å bruke en eller flere illegale rusmidler i løpet av de siste 12 månedene, og bruken ser ut til å henge sammen med risikofylt alkoholbruk.

-Dette kan bety flere gevinster med å forebygge alkoholbruk i norske virksomheter, understreker Bakkeng.

Av illegale rusmidler, var bruk av cannabis mest utbredt med 3,3 prosent som oppga bruk siste 12 måneder. Rapporten viser en markant økning, fra 2,5 prosent til 7 prosent i cannabisbruk blant kvinnelige sysselsatte i aldersgruppen 20-40 år. Andelen er nå på samme nivå som menn i samme aldersgruppe.

Vi ser også en betydelig økning i kokainbruk blant mannlige sysselsatte i alderen 20-40 år, fra 3 til 6 prosent de to siste årene. Det var også en økning i kokainbruk blant kvinnelige sysselsatte i samme aldersgruppe, fra nær 0 prosent til over 2-3 prosent . Totalt for hele gruppen svarer 1 prosent at de har brukt kokain siste 12 måneder.

-Andelen som oppgir bruk av illegale rusmidler er betydelig høyere blant sysselsatte med et risikofylt alkoholbruk, det er et varsel norsk arbeidsliv bør lytte til, avslutter Bakkeng.

Om rapporten:

Funnene er hentet fra en ny rapport fra Folkehelseinstituttet skrevet av forskerne Inger Synnøve Moan, Torleif Halkjelsvik og Elin K. Bye. Rapporten beskriver utbredelse og utvikling av bruk av alkohol, vanedannende legemidler og illegale rusmidler blant sysselsatte i Norge. Rapporten er basert på ti år med årlige data (2013-2022) innsamlet ved hjelp av telefonintervjuer i et tilfeldig utvalg fra det norske folkeregisteret. Akan kompetansesenter har finansiert arbeidet med rapporten.

Les rapporten her: https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2024/rusmiddelbruk-blant-sysselsatte-i-norge-2013-2022_fhi-rapport-januar-2024.pdf

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *