Getty images

Ny omfattende rapport: En høy andel barn og unge opplever rasisme

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Bufdir utarbeidet forskningsrapporten «Barn og unges erfaringer med rasisme og diskriminering». 45 prosent av respondentene oppgir å ha blitt utsatt for rasistiske ytringer i løpet av de siste 12 månedene. Svært mange av dem opplever det som nytteløst å si ifra.

Forskningsrapporten er basert på kvalitative gruppeintervjuer, individuelle intervjuer og en landsdekkende spørreundersøkelse. Deltakerne er barn og unge mellom 13 og 24 år.

–  Dette er en viktig rapport, som gir oss sentral kunnskap i arbeidet med å bekjempe rasisme. Vi vet at rasisme er svært skadelig for fysisk og psykisk helse, og denne rapporten forteller oss noe om hvor skoen trykker, sier Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir.

Spesielt trekker Bjørshol fram at rapporten bidrar med ny innsikt i erfaringene til unge jøder, romer og samer.

– Her har vi lite kunnskap fra før. Disse gruppene blir ofte glemt i både kunnskapsinnhenting og arbeid med tiltak for å bekjempe rasisme og diskriminering.

Bjørshol presiserer at rapporten dessverre ikke dekker alle de nasjonale minoritetene, og at det på dette området er et stort behov for mer kunnskap.

7 av 10 med afrikansk bakgrunn utsatt for rasisme

Unge med bakgrunn fra Afrika utenom Nord-Afrika er gruppen som rapporterer mest opplevd diskriminering. Her oppgir 71 prosent av respondentene å ha opplevd rasistiske ytringer på minst én arena i løpet av det siste året.

Andre funn:

  • Andelene var også høye for dem med bakgrunn fra Midtøsten og Asia, med henholdsvis 64 og 63 prosent.
  • Sterk sammenheng mellom de som har hatt dårlig råd i oppveksten og opplevd rasisme.
  • De mest vanlige arenaene der rasisme utspiller seg: Sosiale medier, gata, skolen og offentlig transport.
  • Norskfødte med innvandrerforeldre opplever mer diskriminering enn unge som selv har innvandret til Norge.
  • De vanligste reaksjonsformene for barn og unge er å ignorere og late som ingenting når de blir utsatt for rasistiske ytringer.

Blir ofte beskyldt for å stjele

I rapporten gjengir forskerne noen av opplevelsene som unge samer, jøder og romer delte i gruppeintervjuer.

Blant annet rapporterer de jødiske ungdommene å stadig måtte svare for konflikten i Midtøsten. Flere av de unge med rombakgrunn opplever at ansatte i butikker ofte ber om å sjekke posene deres. De samiske ungdommene påpekte at rasisme og negative kommentarer kunne forekomme overalt. Særlig på bygda og spesielt i kommentarfelt på Facebook.

Skolen viktig for å bekjempe rasisme

Ungdommen anser skolen som en viktig arena for å bekjempe rasisme. Samtidig savner de arenaer der erfaringene deres blir tatt på alvor og hvor de kan bli lyttet til. Ungdommen etterlyser blant annet mer opplæring og etterutdanning for lærere og bedre varslingsrutiner.

Forskerne skriver at rapporten viser hvor viktig det er å involvere minoritetsungdom når tiltak for å forebygge og redusere rasisme og diskriminering i fremtiden.

Rapporten inngår som viktig kunnskapsgrunnlag i Bufdirs arbeid mot rasisme og diskriminering.

Hele rapporten er tilgjengelig her

Fakta om rapporten:  

  • Kvalitative gruppeintervjuer, individuelle intervjuer og en landsdekkende spørreundersøkelse (2307 respondenter)
  • Deltakere: barn og unge mellom 13 og 24 år.
  • Rasistiske ytringer defineres i rapporten som «ytringer som deler mennesker inn i «raser» eller etniske grupper, og hevder at noen grupper er mindre verdt enn andre».
  • Nasjonale minoriteter i Norge er: Kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, romer og romanifolk/tater

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *