Foto: NVE

NVE gir overtredelsesgebyr på to millioner til Green Mountain

Green Mountain Innlandet AS får et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Bakgrunn for gebyret er at selskapet har bygget elektriske anlegg i Hamar uten å ha nødvendig tillatelse. Anlegget skal forsyne et planlagt datasenter, der Tik-Tok er en av kundene. NVE vil fremover skjerpe tilsynet med ulovlig bygging av energianlegg.

– Å sette i gang bygging av elektriske anlegg uten tillatelse, er et alvorlig brudd på en svært sentral bestemmelse i energiloven. Når aktører setter i gang arbeidet uten å ha tillatelse, undergraver det hele konsesjonsordningen, sier Anne Johanne Kråkenes, seksjonssjef i NVE.

For å sikre at bygging av elektriske anlegg skjer på en samfunnsmessig rasjonell måte, stiller energiloven tydelige krav om at aktører må ha konsesjon. NVE mener at Green Mountain har brutt bestemmelsen i energiloven § 3-1 om at elektriske anlegg ikke kan bygges uten konsesjon.

Ulovlig bygging i Hamar kommune

Green Mountain begynte å bygge Heggvin transformatorstasjon i Hamar kommune før de hadde fått tillatelse av NVE. Anlegget skal forsyne et planlagt datasenter med strøm.

NVE ble varslet om det ulovlige forholdet i januar 2024, da konsesjonsbehandlingen var i sluttfasen. Byggearbeidet ble da stanset. I februar ga NVE selskapet den nødvendige tillatelsen for å bygge anlegget. NVE varslet samtidig et mulig gebyr for den ulovlige byggingen.

Flere aktører bygger ulovlig

NVE opplever en økning i antall saker med ulovlig bygging av energianlegg.

– Vi har en rekke saker på bordet der bygging har skjedd uten tillatelse, og dette er noe vi ser svært alvorlig på. Aktører som bygger elektriske anlegg uten konsesjon må forvente at vi følger opp, sier Anne Johanne Kråkenes, seksjonssjef i NVE.

Det pågår nå en gjennomgang av kjente brudd på konsesjonsplikten i NVE. I tiden framover vil det være økt fokus på ulovlig bygging av elektriske anlegg i NVEs tilsyn. Selskap som skal bygge nettanlegg må sette seg inn i gjeldende regelverk, og kontakte NVE dersom de er usikre på hvordan regelverket skal forstås.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *