Foto: Rawpixel, CC0-lisens.

Norges Bank stemmer mot klimamål for oljegiganten Shell

– Med denne stemmegivingen har ikke lenger oljefondet troverdighet som pådriver for klimamålene, sier Ida Thomassen, nestleder i Framtiden i våre hender.

Oljefond har som mål å være verdens ledende investor på håndtering av klima. Stemmegivning på selskapenes årlige generalforsamlinger er ifølge fondet et viktig virkemiddel i arbeidet med ansvarlige investeringer.  «Vår stemmegivning er kanskje den viktigste måten vi har innflytelse», sa oljefondssjef Nicolai Tangen i en tale til Stortingets finanskomité i april.

Likevel valgte Oljefondet å stemme mot en viktig klimaresolusjon fremmet av 27 institusjonelle investorer på Shells generalforsamling tirsdag 21.mai. 

Både Storebrand, KLP og DNB stemte for klimaresolusjonen på generalforsamlingen i går. 

Framtiden i våre hender la nylig fram en rapport som viste at fondet i 2023 gjentatte ganger stemte mot avgjørende aksjonærresolusjoner på klima under generalforsamlingene til store oljeselskaper, samt banker som finansierer disse oljeselskapene. Stemmegivingen hos Shell føyer seg dermed inn i rekken.

– Oljefondet er en av de største investorene i Shell, med en eierandel på tre prosent. Deres stemme kunne hatt stor betydning, sier en skuffet Thomassen.

Shell fikk nylig kritikk for å ha endret målet om å redusere selskapets netto karbonintensitet med 20 prosent innen 2030 til et mindre ambisiøst mål om 15 til 20 prosent. Samtidig skrotet oljegiganten målet om 45 prosent reduksjon innen 2035.

Kjernen i Oljefondets klimaarbeidet skal ifølge fondet selv være «å drive selskapene vi er investert i mot netto nullutslipp innen 2050 og at de setter seg troverdige mål og planer for å redusere sine direkte og indirekte klimagassutslipp».

– Hvordan oljefondet mener at Shell har en troverdig plan for å nå målet om netto null utslipp i 2050, når de akkurat har senket ambisjonene og skrotet målet om 45 prosent reduksjon innen 2035, er vanskelig å forstå, sier Thomassen.

Resolusjonen oljefondet stemte mot ble fremmet av 27 institusjonelle investorer som til sammen eier fem prosent av Shell. Den foreslår at Shell skal tilpasse sine mål for reduksjon av klimautslipp i tråd med Parisavtalen fram mot 2030. 

Resolusjonen gjenspeiler en økende misnøye med Shells klimastrategi og understreker at det nå haster å adressere klimarelatert risiko.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *