Sjøørretfiske. Foto: Torgeir W. Skancke

NJFF kritiske til kategorisk fiskeforbud

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er kritiske til Fiskeridirektoratets forslag om store nullfiskeområder i Oslofjorden.

Fiskeridirektoratet har pekt på tre alternativer for hvordan livet i Oslofjorden kan komme på fote igjen. Det ene innebærer forbud mot alt fiske i hele Indre Oslofjord samt store områder utenfor både Vestfold- og Østfoldkysten. NJFF er redd det vil slå beina under engasjementet for fjorden.

For drastisk tiltak

– Vi er ikke prinsipielle motstandere av nullfiskeområder som tiltak, og vi har hele tiden støttet fredning av torsken, sier Sondre Breian, sportsfiskekonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund. – Men dette er et dramatisk og inngripende forslag som også vil ramme urettmessig på høstingen av arter som tross alt har livskraftige bestander og tåler beskatning godt.

Breian peker på makrell og sjøørret som eksempler. Disse artene kan man fint fiske med metoder som gjør at sjansen for å få en torsk er nær null. Han forstår at fritidsfiskere er bekymret for fremtiden på fjorden.

Feil å gi dispensasjoner

Det er flere tiltak NJFF mener må iverksettes, og som de er glade for at Fiskeridirektoratet også peker på. Det gjelder blant annet forslaget om å fjerne yrkesfiskernes dispensasjoner til å fiske torsk i dagens torskefredningsområder.

– Vi har hele tiden sagt at det er feil at yrkesfiskerne har fått fortsette å fiske på en fredet torskebestand i så dårlig forfatning, sier Breian. Han peker videre på andre tiltak NJFF ønsker:

– Forbud mot bunntråling og strengere krav til maks- og minstemål på høstbare arter er eksempler på tiltak som bør iverksettes. Dette må komme i tillegg til renseanlegg og andre tiltak for å redusere utslipp til fjorden. I tillegg er det viktig at oppsyn og kontroller intensiveres, samt at informasjonen til fritidsfiskere er god.

Redd for at engasjementet svekkes

Flere organisasjoner har omsluttet forslaget. NJFF kan forstå behovet for å være tydelige på tiltak, men er bekymret for at man ikke ser bredt nok på konsekvensene.

– Ved et sjablongmessig totalvern, som også inkluderer arter som tåler beskatning, vil man miste mange sportsfiskeres engasjement for fjorden. Det er mange frivillige som legger ned tusenvis av dugnadstimer i å restaurere og forbedre miljøet i Oslofjorden, blant annet gjennom tiltak i gytebekker og elver for sjøørret, forteller Breian. – I tillegg er sportsfiskerne våre “øyne og øre” der ute, og i mange tilfeller har de oppdaget miljøskadelige utslipp eller ulovlig fiskeredskap som de har rapportert videre om.

NJFF mener det er bærekraftig bruk som må være veien å gå.

– Ved å stenge vanlige folk ute og «legge lokk» på fjorden, er vi redd for at fremmedgjøringen bare vil øke, som igjen vil føre til et redusert engasjement på sikt, sier Breian. NJFF venter nå på Miljødirektoratets faglige råd.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *