Kristian Botnen, leder av NITO stat, ser fram til årets lønnsoppgjør. Foto: Bjarne Krogstad, NITO

NITO stat: – Vi streiker for å beholde tariffavtalen vår om vi må

– Vi nekter å gå med på sentralt styrte lavtlønnstillegg. Det er å gå tilbake i tid, sier Kristian Botnen, leder av NITO stat.

– NITO Stat kommer til å kreve at årets hovedoppgjør bidrar til god lønnsvekst for våre medlemmer, sier Kristian Botnen, nylig gjenvalgt leder av tariffutvalget NITO stat.

Villige til å streike for å beholde tariffavtalen vår

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung er ansvarlig for statens arbeidsgiverpolitikk. Hun har flere ganger sagt at regjeringen ønsker seg tilbake til én felles hovedtariffavtale i staten.

– Vi er ikke med på å gå tilbake i tid til en avtale med sentral lønnsdannelse og lavtlønnstillegg, sier Botnen.

NITO og Akademikerne har siden 2016 hatt en hovedtariffavtale hvor den økonomiske rammen fra sentralt tariffoppgjør i sin helhet fordeles i den enkelte statlige virksomhet.

Det er de lokale partene som vet hva som er behovet hos nettopp dem. Gjennom lokale, kollektive forhandlinger kan de målrette pengene for å løse virksomhetens behov for kompetanse, sier tariffutvalgslederen.

– Vi er klare for å streike for å beholde tariffavtalen vår, sier Botnen.

– Staten er helt avhengig av våre medlemmers kompetanse for å løse sitt samfunnsoppdrag. Det er uforståelig for oss at staten ønsker seg tilbake til lønnsoppgjør som ikke gir statlige arbeidsgivere mulighet til å bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse, fortsetter han.

Uaktuelt med sentrale lønnstillegg

Regjeringen har også gitt signaler om at de ønsker en sentralisert lønnsdannelse i staten, men sentrale tillegg til alle.

– Den økonomiske rammen må fordeles gjennom lokale forhandlinger, ut fra den enkelte virksomhets behov. For oss er det helt uaktuelt å gå med på at det skal gis sentrale tillegg, sier Botnen.

– Fordeling av den økonomiske rammen gjennom sentrale tillegg har aldri lønt seg for høyt utdannede.

Reisetid blir også viktig

En partssammensatt arbeidsgruppe har siden forrige lønnsoppgjør sett på hvordan reisetid praktiseres i statlige virksomheter. Målet har vært å vurdere om praksisen er i tråd med gjeldende regelverk, og om det er behov for oppdateringer i hovedtariffavtalen knyttet til reisetid.

– Mange av NITOs medlemmer i staten reiser mye i sin jobb. De er på tilsyn, øvelser, holder kurs og foredrag. Dette blir derfor et viktig punkt for oss i årets hovedtariffoppgjør, avslutter Botnen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *