NITO-president Trond Markussen. Foto: NITO/Bjarne Krogstad

Nasjonal Helse- og samhandlingsplan: Savner handlekraft

– Jeg er skuffet. Meldingen er mest av alt en symptombeskrivelse og presenterer ikke løsninger på prekære utfordringer, sier NITO-president Trond Markussen.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol la fredag 1. mars frem Nasjonal helse- og samhandlingsplan for perioden 2024-2027.

– Meldingen beskriver og adresserer viktige behov for fortløpende analyser av behovet for personell, kompetansebehov, samt statistikk om personellsituasjonen. Samtidig vet vi at kompetansebehovet blant ingeniører, teknologer og bioingeniører er prekært. Vi har fakta, og her kan det og bør det settes i gang tiltak nå, mener Markussen.

– Vi registrerer dessverre også igjen at regjeringen nok en gang overser ingeniører, bioingeniører og teknologer. Som NITO har påpekt en rekke ganger: Det er på tide at regjeringen og helseministeren tar innover seg at helse-Norge er avhengig av kompetansen våre medlemmer besitter om man skal lykkes med de utfordringene helsesektoren står ovenfor i årene framover.

– Vi har allerede nok kunnskap til å lage forslag til tiltak som kan løse den største utfordringen norsk helsevesen står overfor i dag, nemlig mangel på kompetanse og rett kompetanse. Jeg frykter at vi kan få mange flere liknende saker som vi har sett i Helse Nord framover; konflikt og ikke løsninger på personellbehov i en tid med færre ressurser og folk, avslutter han.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *