Se etter gule skilt når det er buss for tog i sommer. Foto: Nikolas Gogstad

-Når pendlerne tar fri, da jobber vi.

Mens mange togpendlere har ferie, benytter Bane NOR tiden til å bygge og vedlikeholde jernbanen på Østlandet. Da må togtrafikken stanses og togene erstattes med buss.

Over tid har det blitt stadig flere avganger og flere reisende på jernbanen. Det er bra for både miljøet og passasjerene, men det betyr mer slitasje på skinnene.

– Vi bygger og moderniserer jernbanen for å gi pendlere og reisende et bedre transporttilbud, sier Victor Hansen, direktør for Kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR.

I sommer er det flere baner som stenges, og ulike strekninger stenger til forskjellige tider.  Vi skal blant annet ferdigstille de tre nye sporene på Drammen stasjon. Disse skal tas i bruk fra 29. juli, og da starter vi arbeidet med å rive og bygge de siste tre sporene. På Gjøvikbanen skal vi testkjøre tog med et nytt digitalt signalsystem, i tillegg skal vi gjøre viktig vedlikeholdsarbeid. Vi skal også jobbe med plattformforlengelse på stasjoner langs Hovedbanen, Østfoldbanen og Spikkestadbanen.

Både Vy, Go-Ahead og Flytoget organiserer alternativ transport for sine tog som kjører på strekningene som er stengt.  Les mer på deres nettsider om hvor det kjøres buss for tog når Bane NOR jobber.

For detaljer om stengninger – tidspunkt og strekninger som berøres, se listen i bunn av artikkelen.

Husk dette når det er buss for tog i sommer:

  • Planlegg reisen din i appene eller på nettsidene til togselskapene eller Entur
  • Bussen kan bruke andre stoppesteder enn det toget gjør
  • Avgangs- og ankomsttider kan være annerledes enn du er vant til
  • Reisen kan ta lengre tid med buss og det tar tid å bytte mellom buss og tog
  • Det kjøres sommerruter på flere strekninger
  • Kjøp billett før du går om bord
  • Ta med en flaske vann om det er varmt

Følg gule skilt

På Oslo S vil bussene gå fra Trelastgata ved jernbanespor 19, som tidligere. På andre togstasjoner er bussholdeplassene merket med gult der det går buss for tog.

– Vi skal skilte godt – så se etter de gule skiltene. På de store stasjonene har togselskapene kundeveiledere på plass for å bistå de reisende, sier Hansen.

Bane NOR samarbeider med Statens vegvesen, Ruter og togselskapene for å informere og finne de beste løsningene for de reisende mens sommerarbeidene pågår.  I år vil det også være arbeider på vei og T-bane. Sporveien skal gjennomføre arbeider på T-banen, blant annet stenges Stortinget T-banestasjon fra 1. juli til 11. august og Grorudbanen fra 30. juni til 18. august. Dette påvirker kollektivtrafikken til Ruter. Følg med i Ruter-appen for oppdatert informasjon om erstatningstrafikken.

Ring 1 i Oslo stenger 1. juli

Fra 1. juli stenger Statens vegvesen Ring 1 i Oslo sentrum mellom St. Olavs gate og Oslo Spektrum for de kommende tre årene. Hammersborgtunnelen skal senkes åtte meter som del av terrorsikring av regjeringskvartalet og Vaterlandtunnelen skal oppgraderes. Bilister oppfordres til å bytte ut bil med kollektivtransport, sykkel og gange.

– Vi velger å stenge Ring 1 når trafikken er lav og det er mindre trykk på kollektivtrafikken. På den måten vil vi legge til rette for en mykere overgang til nytt trafikkmønster og nye ruter for kollektivtrafikken, sier prosjektleder Elin Hermanstad Havik i Statens vegvesen.

Les mer om arbeidene på Ring 1 på Statens vegvesen sin nettside, vegvesen.no/ring1.

Her skal Bane NOR jobbe i sommer:

Drammensområdet: 

Fra 29.juni til og med 14. juli mellom Brakerøya og Sande

Fra 15. juli til og med 28. juli mellom Brakerøya og Stokke

Fra 29.juni til og med 28. juli mellom Brakerøya og Mjøndalen

Påvirker linjene F5 (Sørtoget), FLY1, F4 (Bergensbanen), R12, R13, RE10 og RE11 

Oslo S – Lillestrøm: 

Fra 29. juni til og med 21. juli på Hovedbanen mellom Oslo S og Lillestrøm

Påvirker linje L1 

Oslo S – Ski (Østfoldbanen): 

Fra 22. juli til og med 4. august på Østfoldbanen mellom Oslo S og Ski

I denne perioden er begge løpene i Blixtunnelen åpen

Påvirker linje L2 

Gjøvikbanen: 

Fra 27. juli til og med 28. juli mellom Roa og Gjøvik

Fra 29.juli til og med 23. august mellom Oslo S og Gjøvik

Påvirker linjene RE30 og R31 

Spikkestadbanen: 

Fra 29. juli til og med 18. august mellom Heggedal og Spikkestad

Påvirker linje L1 

Hovedbanen: 

Fra 17. august til og med 18. august mellom Kløfta og Dal

Fra 19. august til og med 21. august mellom Jessheim og Dal

Påvirker linje R13 

På enkelte strekninger vil togene kjøre med noe redusert hastighet de første dagene etter arbeidene. Dette er av sikkerhetsmessige årsaker; sporene må stabiliseres før vi kan kjøre med full hastighet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *