Mer penger til vedlikehold og fornying er en riktig dreining i Nasjonal transportplan mener NAF. Foto: NAF

NAF: Regjeringen svikter distriktene

Regjeringen vil dreie midlene mot mer vedlikehold og fornying av veinettet. – Dette er en riktig prioritering. Men de svikter på den største utfordringen i Distrikts-Norge, det enorme forfallet på fylkesveiene, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Regjeringen vil kutte flere store veiprosjekter i Nasjonal transportplan. Samtidig lover samferdselsminister Jon-Ivar Nygård mer til fornying og vedlikehold av veinettet.

– Regjeringen har tatt et tøft valg når de prioriterer ned de største prosjektene og sprer midlene ut til mer vedlikehold, fornying og skredsikring. De største veiprosjektene innebærer enorme bompenger og store naturinngrep. Mange vil kjenne på at det er en riktig prioritering å vektlegge folks økonomi og naturen vår sterkere, sier Handagard.

Leverer ikke på distriktenes viktigste sak

NAF har lenge vært en pådriver for økt satsning på vedlikehold og fornying av veinettet, og har påpekt det enorme etterslepet på spesielt fylkesveiene. Totalt er etterslepet på nærmere 166 milliarder kroner på fylkesvei, inkludert skredsikring. I Distrikts-Norge er de dårlige veiene en bekymring for 79 prosent, og flertallet ønsker at politikerne vedlikehold over nybygging av veier, viser NAFs Trafikantbarometer 2023. Regjeringens økning på 1 milliard mer i året de neste seks årene og 1,6 milliarder per år i andre del av perioden, vil ikke stoppe forfallet, mener NAF.

– Dette er ikke nok til å hente opp forfallet på fylkesveiene. Folk vil fortsatt kjøre på nedslitte, trafikkfarlige veier om ikke potten økes. Dette er langt unna forventningene regjeringen har sådd, og vi forventer at Stortinget tar grep om dette, sier Handagard.

Lover skredsikring og klimatilpasning

NAF får også gjennomslag for viktige satsninger på skredsikring og klimatilpasning i Nasjonal transportplan. Flere av investeringsprosjektene er også skredsikringsprosjekter. Også opprusting av veinettet for å tåle økte påkjenninger fra klimaendringene vektlegges sterkere i planen.

–Dette er viktige satsningsområder. Skred og ras får store konsekvenser for lokalsamfunn og kan ha alvorlige følger. Vi er glade for at regjeringen anerkjenner at klimaendringene vil kreve økt innsats på rassikring og fornying. Det er viktig for å ruste veinettet for fremtiden. Vi noterer oss også at regjeringen tar på alvor den viktige rollen veinettet har i samfunnsberedskapen, sier Handagard.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *