FESTIVAL: For mange nordmenn betyr sommerhalvåret også en mulighet til å dra på musikkfestival. Getty Images

Nå vil nordmenn bruke mer penger på kultur

I en fersk undersøkelse svarer fire av ti nordmenn at de ønsker å bruke mer penger på kulturelle opplevelser i 2024.

– Nordmenn ønsker seg mer innhold og gode opplevelser i livet – dette vises tydelig gjennom disse tallene, sier bransjeleder for kreative næringer, Emma Lind i Hovedorganisasjonen Virke.

Kulturpuls er en undersøkelse som kartlegger nordmenns kulturelle vaner. Den gir blant annet innblikk i hvor mye penger nordmenn vil bruke på kulturelle opplevelser.

– Hele 41 prosent forventer å bruke mer penger på kultur i 2024, sammenlignet med fjoråret. 38 prosent sier de vil bruke det samme som i 2023, sier Lind, som er glad for den kulturelle optimismen.

Konserter

Hun tror pandemien og mangelen på opplevelser under nedstengingen fortsatt preger mange, og at det i ettertid er blitt klart for mange at kultur er viktig.

– Under pandemien ble vi sulteforet på opplevelser. De begivenhetene man delte, og som ga påfyll til minneboka, og som man innså var veldig viktig. Det vil vi ha enda mer av nå, sier Lind.

Og nordmenn har klare favoritter hva gjelder kulturelle tilbud.

– Det er ingen tvil; konserter, kino og revy/show er de mest populære opplevelsene. 67 prosent av de spurte svarer at det ganske eller svært interessant med konserter. 63 prosent svarer det samme om kino, og 50 prosent er interessert i show, sier Lind.

41 prosent er interessert i festival.

Felles opplevelser

Samtidig ser man av undersøkelsen at også hele syv av ti ønsker å bruke kulturtilbud oftere enn de gjør i dag.

– For mange er det et spørsmål om økonomi som spiller inn på hyppigheten. 61 prosent sier de ville deltatt mer dersom billettene var billigere, mens 44 prosent sier at bedre personlig økonomi er en avgjørende faktor, sier Lind.

For mange nordmenn er bruken av kulturelle tilbud nært knyttet til det sosiale aspektet.

– Vi ønsker et rikt liv, med opplevelser som knytter oss sammen. 42 prosent svarer at de går sammen med kjæreste eller ektefelle, mens 30 prosent deler kulturelle opplevelser med venner, sier Lind.

Over halvparten av de spurte, 53 prosent, sier de oppsøker kulturelle arrangementer i nærheten av der de selv bor, og 22 prosent svarer at de benytter seg av tilbud i hjemkommune eller fylket.

Fakta om undersøkelsen: Kulturpuls fra Virke er en kartlegging av forventninger til bruk av kulturtilbud i 2024 og ulike drivere og barrierer for kulturbruk. Undersøkelsen skal se på utvikling og trender i kulturkonsumet over tid, og utgjør et kunnskapsgrunnlag for virksomheter som tilbyr kulturopplevelser.

Undersøkelsen ble gjennomført av Opinion den siste uken i desember 2023 i et landsrepresentativt utvalg på totalt 1000 innbyggere over 18 år. Dataene er vektet på kjønn, alder, geografi og utdanning i henhold til den faktiske befolkningssammensetningen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *