Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss Foto: NFD / David Berg Tvetene

Nå kan ungdommer søke sommerjobb som fiskere

Regjeringen vil bidra til at ungdom mellom 12 og 25 år får muligheten til å ha sommerjobb som fiskere, og har nå bestemt at ungdomsfiskeordningen videreføres også i 2024.

– Både fiskerinæringen og kysten trenger unge flinke folk. Sommerjobb er for mange unge det første møtet med arbeidslivet, og erfaringene man tar med seg kan gjøre at man får øynene opp for mulighetene i fiskerinæringen. Ungdomsfiske er viktig for rekrutteringen og jeg er opptatt av å bidra til at flere ungdommer får prøve seg som fiskere, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (AP).

I tillegg til den ordinære ungdomsfiskeordningen finnes det egne kommunale ordninger som tilrettelegger for at ungdommer kan prøve seg som fiskere.

– Vi har fått tilbakemeldinger om at det hadde vært nyttig for ungdommene å kunne fiske på uregulerte fiskeslag som blir fanget i de vanlige fiskeriene langs kysten. Dette vil gi ungdommene enda flere bein å stå på når de skal ut og prøve seg. De tilbakemeldingene har vi lyttet til, sier fiskeri- og havminister Sivertsen Næss.

Noen av kommunene som arrangerer ungdomsfiske har meldt at det er utfordrende at forskriften om ungdomsfiske kun gjelder fiske på adgangsregulerte arter. Det betyr at de ikke kan fiske på for eksempel taskekrabbe og breiflabb. Dette endrer Nærings- og fiskeridepartementet, og forskriften justeres til også å gjelde uregulerte arter. Ut over dette videreføres ordningen som før.

Fakta om ungdomsfiskeordningen

  • Ordningen med ungdomsfiske gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien, og omsette fangst for inntil 50.000 kroner.
  • Ungdommer som er interessert kan registreres seg hos Fiskeridirektoratet.
  • Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 17. juni og til og med 16. august 2024, og omfatter nå også uregulerte fiskeslag som blir fanget i de vanlige fiskeriene langs kysten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *