Det kan være utfordrende å finne balansen og skillet mellom jobb- og privatliv på hjemmekontor, advarer If. Foto: If

Mer stress på hjemmekontor

En ny, nordisk undersøkelse viser at arbeidstakere på hjemmekontor er mer utsatt for stress. For drøye 4 av 10 skyldes det dårlig balanse mellom jobb- og privatliv – og for nær 6 av 10 går det ut over arbeidsevnen, advarer forsikringsselskapet If.

Snaue 30 prosent av norske arbeidstakere jobber fra hjemmekontor. Nær halvparten av dem mener at det gir dem bedre helse. Samtidig opplever rundt 6 av 10 både negativt stress og at dette påvirker arbeidsevnen. Det er 10 prosent flere enn blant dem som ikke har hjemmekontor.

Det viser forsikringsselskapet Ifs nye, nordisk helseundersøkelse, gjennomført av Kantar, med over 4 000 respondenter i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

– Over 4 av 10 norske arbeidstakere oppgir balansen mellom jobb- og privatliv som den viktigste årsaken til stress. Det er en dobbelt så høy andel og påfallende forskjell fra de andre nordiske landene. Her har arbeidsgiverne et ansvar, sier kommunikasjonssjef Ellen Paulsen i If, Nordens største forsikringsselskap.

Fleksibilitetens paradoks

Mange setter pris på fleksibiliteten hjemmekontor gir i en travel hverdag, men den kan også komme med en bakside, påpeker Ifs arbeidspsykolog Thomas Tobro Wøien.

– Hjemmekontor oppleves ofte som noe positivt, og noe som gir mer fleksibilitet og mindre stress i hverdagen. Samtidig kan det være utfordrende å finne balansen og skillet mellom jobb- og privatliv på hjemmekontor, og det kan bli tøft å stå i over tid. Det kan også virke stressende hvis det er uklare forventninger, krav og rammer for hjemmekontor, sier Tobro Wøien.

Ifølge arbeidsmiljøloven har arbeidsgiver et lovpålagt ansvar for å sikre et trygt, sunt og helsefremmende arbeidsmiljø, beskytte ansatte mot skade, og tilby tilrettelegging ved behov. Arbeidsgivers ansvar gjelder også når arbeidstakerne jobber hjemmefra.

Fornuftig balanse

Alle har ikke mulighet for hjemmekontor. Selv der muligheten finnes, er det viktig å gjøre bevisste vurderinger og finne en fornuftig balanse, påpeker If.

– Målet med hjemmekontor er å skape best mulige forutsetninger for virksomheten. Da må det være en fornuftig balanse mellom de ansattes ønsker og behov for fleksibilitet, og selskapets behov for et godt arbeidsmiljø og produktivt samarbeid på arbeidsplassen. Det krever at ledere og ansatte har en felles forståelse for krav og forventninger ved hjemmekontor, sier kommunikasjonssjef Ellen Paulsen.

Delt ansvar

Arbeidspsykolog Tobro Wøien ser at hjemmekontor kan gi mange arbeidsgivere en mer krevende oppgave.

– Det krever mer av en leder å ha ansatte på hjemmekontor. Det er vanskeligere å følge opp hvordan hver enkelt har det, og fange opp signaler på at noen strever. Mitt beste råd er å jobbe systematisk, være tydelig på forventninger, krav og rammer, sikre god informasjonsflyt, og ha tett dialog og jevnlige møter både med alle og hver enkelt, sier Thomas Tobro Wøien.

Selv om arbeidsgiver har det overordnede ansvaret, mener arbeidspsykologen at det også er mye du selv kan gjøre for å redusere stress og lage gode rammer for hjemmekontoret.

– En fast kontorplass med en god pult, stol og hjelpemidler, og en god struktur for arbeidsdagen er en fin start. Ha klare rammer for arbeidstid både med jobben og de der hjemme, og pass på å legge inn pauser med litt bevegelse eller en tur i frisk luft. En liten gåtur før og etter jobb er lurt for å skape et skille mellom arbeidstid og fritid. Ja, hvorfor ikke gå til jobben – også når du har hjemmekontor?, foreslår han.

Slik kan du som leder redusere stress for ansatte på hjemmekontor

  1. Avklar dine forventninger: Når ansatte jobber mye hjemmefra, er det ekstra viktig at de vet hva som forventes av dem. Tydelige rammer og hyppige tilbakemeldinger styrker forutsigbarheten, og gjør det enklere å vite hvor de står og hva som er godt nok.
  2. Skill jobb- og privatliv: Hjemmekontor visker ut skillet mellom jobb- og privatliv, og mange kan ha en opplevelse av å være «mentalt på jobb» en større del av dagen når de jobber hjemmefra. Vær derfor tydelig på når de ansatte forventes å være tilgjengelig, og ha klare regler for kommunikasjon utenfor arbeidstid.
  3. Få alle til å føle seg inkludert: Gi alle muligheten for å bli sett og hørt, uavhengig av om de deltar i dialog eller møter fysisk eller digitalt.
  4. Prioriter jevnlige 1-til-1-samtaler: Sjekk jevnlig inn med hver ansatt, og sørg for de får tid til å snakke om temaene de ønsker – ikke bare løpende arbeidsoppgaver. Spør hva som skal til for at den ansatte skal trives og utvikle seg.
  5. Følg opp helse og velvære: En ansattundersøkelse, som en del av det systematiske arbeidet med arbeidsmiljø, er en god måte å kartlegge hvordan de ansatte har det og hva de trenger for et sunt arbeidsliv på kontor og hjemmekontor. Husk å følge opp resultatene, og involver dem gjerne i forbedringsarbeidet.

 Kilde: Arbeidspsykolog Thomas Tobro Wøien, forsikringsselskapet If

Det er mye både ledere og ansatte selv kan gjøre for å redusere stress på hjemmekontoret, sier Ifs arbeidspsykolog Thomas Tobro Wøien.

Slik skaper du selv gode rammer for hjemmekontor

  1. Bruk hjemmekontor fornuftig. Tenk gjennom hvilke oppgaver som er best egnet for hjemmekontor, gjerne i dialog med lederen din. Hjemmekontor kan for eksempel være godt egnet for konsentrasjonsarbeid, men mindre egnet for samarbeidsprosjekter.
  2. Pass på god ergonomi. En god pult, skikkelig kontorstol, ekstern skjerm, mus og tastatur er like viktig for helsa på hjemmekontor som på jobb. Om du har mulighet til å ha en fast kontorplass hjemme, er det også enklere å skille mellom arbeid og fritid.
  3. Sjekk inn med kolleger. Legg inn digitale møter med kolleger, hvis du jobber mye hjemmefra. Da kan du diskutere og få tilbakemeldinger som du ellers får på kontoret. Uformelle møter, «digitale kaffeprater», er verdifullt for sosialt fellesskap med kolleger.
  4. Ha klare rammer for arbeidsdagen. Hvor tilgjengelig skal du være når du er på hjemmekontor, og når er arbeidstiden din? Avklar rammer for hjemmekontoret, både med arbeidsgiver og kolleger – og de der hjemme. Å legge inn en liten gåtur før og etter jobb kan være en måte å etablere et «mentalt skille» mellom arbeidsdagen og fritiden.
  5. Lag en god arbeidsplan. Lag en liste med gjøremål for hjemmekontordagene. Husk å sette av tid til pauser, og gjerne en gåtur i frisk luft. Fysisk aktivitet gir bedre kreativitet og produktivitet, og du beveger deg mindre på hjemmekontoret enn på kontoret.

Kilde: Arbeidspsykolog Thomas Tobro Wøien, forsikringsselskapet If

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *