Manglende statlig finansiering truer Skole-NM for yrkesfag

Skole-NM i yrkesfag for elever i den videregående skolen trues med nedleggelse på grunn av manglende statlig finansiering. – Et viktig rekrutteringstiltak for yrkesfagene er i fare for å forsvinne, sier daglig leder Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway.

WorldSkills Norway er en ideell organisasjon som arbeider for å øke statusen og interessen for yrkesfag, gjennom å arrangere nasjonale yrkeskonkurranser og delta i internasjonale mesterskap med det norske Yrkeslandslaget.– Den statlige finansieringen av WorldSkills Norway er nå avklart for de neste tre årene. Vi har ikke fått nok midler til å finansiere Skole-NM i årene som kommer. Om dette blir endelig konklusjon, så ser det mørkt ut, sier daglig leder Bjørnar Valstad.

WorldSkills Norway arrangerer Skole-NM hvert år i april. Her møtes elever fra ulike yrkesfag for å kåre Norges beste yrkesfagelev. På det siste avholdte Skole-NM i 2023 deltok 300 elever i finalen, fordelt på 38 yrkesfag.

–Skole-NM er en yrkeskonkurranse som er viktig for å løfte frem yrkesfagene og få flere til å velge denne utdanningsretningen, sier Bjørnar Valstad.

– Politisk støtte må gjenspeiles i finansieringen

Han viser til en tidligere uttalelse fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i oktober 2023, hvor hun uttalte at Skole-NM er viktige bidrag til motivasjon og mestringsglede i fag- og yrkesopplæringen.– Vi føler det er stor støtte, både i regjeringen og på Stortinget, til at nasjonale yrkeskonkurranser er viktige for å fremme yrkesfagene. Men vi er nå kommet til et punkt hvor den politiske støtten er nødt til å gjenspeile seg i finansieringen, sier Valstad.

Skole-NM har vokst i omfang

Han peker på at Skole-NM i de siste årene har økt i omfang, både når det gjelder antall deltakere og kostnader. Uten at det har fulgt med tilstrekkelig statlig finansiering til å opprettholde det som en fast årlig yrkeskonkurranse, sier daglig leder Bjørnar Valstad.

– Dersom den statlige finansieringen til WorldSkills Norway blir liggende på rundt 4 millioner kroner i året så vil være nødt til å prioritere bort noen av våre aktiviteter. Det mest nærliggende er å legge ned Skole-NM, som alene koster minst 2 millioner kroner årlig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *