NAF frykter køene vil vokse i og rundt Oslo når elbilene ikke lenger har tilgang til kollektivfeltene fra 6.mai. Foto: NAF

Køkaos i Oslo: Koster 1,2 millioner i minuttet

Køene i og rundt Oslo koster 16 millioner kroner om dagen for bilistene i tapt tid. Bare ett minutt mer i kø øker kostnaden med 1,2 millioner kroner. – Trengsel har en høy pris. Kostnaden for samfunnet blir store når køene vokser, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Fra 6. mai stenges kollektivfeltene i og rundt Oslo for elbilister. Da blir det trangere om plassen på veiene. Kø i Osloområdet koster allerede dyrt, hele 16 millioner per dag. Hvis alle som står i kø i dag må stå ett minutt lenger i kø vil kostnaden øke med 1,2 millioner dagen. For samfunnet utgjør det 4 milliarder kroner i tapt tid på et arbeidsår.

– Fire milliarder er det samfunnet taper på at du og jeg står i kø. Det er høyt nok i seg selv. Men om køene i Oslo vokser, vil det også påvirke all gjennomgangstrafikken og varetransporten som er innom Oslo på vei ut til hele landet, sier Ingunn Handagard.

Tre år med stillstand gjennom hovedstaden

At elbilistene mister tilgang til kollektivfeltene er første ledd i at veinettet i og rundt Oslo strupes. Fra 1. juni vil Ring 1 være stengt for trafikk i tre år. Da må trafikken som tilsvarer en firefelts motorvei, over på andre deler av veinettet i og rundt Oslo. NAF frykter trafikkaos.

– Vi er bekymret for at det blir tre år med stillstand på hovedveiene som går gjennom Oslo. Oslo mangler gode omkjøringsveier, og trafikken ledes inn på et veinett uten kapasitet. Derfor etterlyser vi flere tiltak som gjør at pendlerne kan sette fra seg bilen. Ekstra busser, innfartsparkeringer og lavere pris på kollektivbilletter er grep som kan lette presset på veinettet, sier Handagard.

Elbilistene står mest i kø i dag

Mange som i dag kjører elbil, vil måtte finne andre reisemåter. I NAFs Trafikantbarometer er det elbilistene som oppgir at de står mest i kø. Når tilgangen til kollektivfelt stenges, er det for at bussene skal få bedre fremkommelighet. NAF er skeptisk til å stenge tilgangen helt, og mener andre løsninger bør vurderes.

– Nå må veimyndighetene følge nøye med. Om det viser seg at det er kapasitet til at elbilene kan bruke kollektivfeltet deler av døgnet eller om man er tre eller fire i bilen, bør det åpnes for det. Målet må være at flest mulig kan reise på den måten som passer dem, ikke å stenge ned en populær elbilfordel, sier Handagard.

Bakgrunn

Utregningen er gjort på bakgrunn av tall fra NAFs Trafikantbarometer 2023. Der har de som bruker bil på hverdagsreisen svart på hvor mange minutter de står i kø per dag. Køkostnaden er regnet ut i fra Vegvesenets tall for verdien av tiden bilistene taper på å stå i kø.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *