Mobilmast. Foto: Gunstein Myhre Nkom

Investeringene i 5G faller

Nye tall viser at mobilselskapene reduserer investeringene i 5G. Det kan få konsekvenser for regjeringens målsetning.

Investeringene i 5G faller med nesten 23 prosent fra 2022 til 2023. Det viser tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

– Investeringene i 5G var rekordhøye i 2022, og i kombinasjon med “dyrtiden” og endrede rammebetingelser er det kanskje ikke så overraskende at vi ser at investeringene faller noe. Det er uansett en utvikling vi vil følge nøye i årene fremover, sier fungerende direktør i Nkom, John-Eivind Velure i Nkom.

Regjeringens mål er at 5G-dekningen i løpet av neste år skal være like god som 4G-dekningen var i 2020. Dekningstallene som lå til grunn for regjeringens målsetning, var en 4G-dekning på nesten 100 prosent av husstandene og om lag 84 prosent av landarealet. Nå har 95,3 prosent av alle husstander tilgang til basis 5G, mens tallet for landarealet er på 46,2 prosent.

– Det er viktig at det bygges ut med 5G-teknologien i hele Norge, og dersom målsetningen skal nås, forutsetter det at mobilnetteierne fortsetter å investere i den mobile infrastrukturen i den takten som har vært de senere årene, understreker Velure.

For mer informasjon, se Ekomstatistikken 2023.

Om Ekomstatistikken

Ekomstatistikken er en årlig rapport som presenterer investeringstallene for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester. Rapporten gir en detaljert oversikt over investeringene og utviklingen i sektoren.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *