Morten Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet.

I mai skal elever og privatister ta 280.000 eksamener

Årets våreksamen i grunnskole og videregående starter mandag 13. mai. I løpet av tre uker skal elever og privatister gjennomføre skriftlig eksamen for å vise hva de har lært.

– Eksamen er en stor og viktig begivenhet hvert år for elever og ansatte på skoler, i kommuner og fylker. Det er mange involverte i et stort arrangement, der målet er at kandidatene får vist fram sin kompetanse, sier Morten Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Forbudt å bruke KI på eksamen

Den teknologiske utviklingen, spesielt bruk av kunstig intelligens (KI), har skapt nye utfordringer for gjennomføringen. I februar kom Udir med nasjonale anbefalinger for å sikre en trygg og rettferdig eksamen. Økt vakthold, begrenset tilgang til hjelpemidler og nettsider, stikkprøver og skolering av sensorene er noen av de anbefalte tiltakene.

– Statsforvalteren og fylkeskommunene har tatt ansvar og fulgt opp våre anbefalinger. Fylkeskommunene har laget en veileder som fylkeskommuner og skoler skal bruke som et rammeverk for gjennomføring av skriftlig eksamen. Vi opplever at fylkene og kommunene har lagt ned en stor innsats for å ivareta det ansvaret de som skoleeiere har for gjennomføringen av eksamen. Det lover godt, sier Rosenkvist.

På eksamen skal skolene sperre for tilgang til internett, slik at elevene bare har tilgang til et begrenset antall tillatte nettsider. Det er ikke tillatt å bruke noen form for KI, slik som chatbot og tilsvarende programmer, under eksamen.

– De aller fleste elevene kommer på eksamen for å vise sin kompetanse og gjøre sitt beste. Tiltakene vi gjør i år, er nettopp av hensyn til dem. Det er viktig at eksamen er trygg og rettferdig, sier Rosenkvist.

Omfattende testing av systemene

Eksamen gjennomføres digitalt i de aller fleste fag. På den største dagen, med norsk hovedmål, er flere enn 50 000 kandidater inne i systemet samtidig. Siden forrige våreksamen har Udir hatt tett oppfølging av leverandøren av det digitale eksamenssystemet, og testet systemene grundig.

I år er det trykket opp papirutgaver av eksamensoppgaven i norsk, og enkelte andre fag, som en reserveløsning hvis det skulle oppstå tekniske problemer. Dette er et tiltak som lærere og skoler har ønsket for å trygge gjennomføringen av digital eksamen.

– Under et så stort arrangement som eksamen, vil det alltid kunne oppstå noen mindre problemer. Det var det også den gang eksamen ikke var digital, sier Rosenkvist.

Hvis det blir større problemer, som at brannalarmen går, nettilgangen på skolen går ned, innloggingen ikke fungerer eller lignende, skal elevene få ekstra tid til å gjennomføre oppgaven, tilsvarende tiden de mistet.

Rosenkvist oppfordrer kandidater og eksamensvakter i lokalene til å beholde roen og være tålmodige hvis det oppstår midlertidige problemer.

– Det er viktig å beholde roen hvis det går noen minutter uten at du får logget på eller nettet ikke fungerer. Det aller meste blir ordnet raskt.

Viktig informasjon og forberedelser

På nettsiden til Udir er det nyttige tips til kandidater som vil forberede seg. Der ligger oppgaver fra tidligere eksamener som de kan øve på, og informasjon om hva de må ha med seg av utstyr på eksamen.

Her finner kandidatene også informasjon om hvilke hjelpemidler som er tillatt og hva de har lov til å ha med seg i eksamenslokalet. Dette får elevene også informasjon om på skolen sin.

– Vi er klare og gleder oss til vårens viktige uker. Jeg vil gjerne ønske alle kandidater lykke til, sier Rosenkvist.

Fakta om eksamenssystemet

  • Udir har ansvar for å lage og organisere sentralt gitt skriftlig eksamen, mens fylkeskommunen lager og organiserer lokalt gitt skriftlig eksamen.
  • Muntlig og muntlig-praktisk eksamen lages og organiseres lokalt i de enkelte kommunene og fylkeskommunene.
  • Den enkelte kommune eller fylkeskommune (skoleeier) har ansvar for å gjennomføre alle eksamener. Det innebærer ansvar for administrative og tekniske forhold lokalt – slik som å sikre tilgang til tillatte hjelpemidler.
  • Udir administrerer de sentrale eksamenssystemene som kandidatene logger seg inn i når de gjennomfører eksamen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *