-Vi er posisjonert som en av de viktigste aktørene i Barentshavet. Her vil det bli stor aktivitet de neste årene og forhåpentligvis med leteresultater som tilfører nye volum og synergi til feltløsninger som Johan Castberg, Goliat og på sikt også Wisting, sier administrerende direktør i Petoro, Kristin Kragseth. Foto: Anne Lise Norheim

Høy produksjon og god kontantstrøm i første kvartal

I første kvartal 2024 leverte Petoro 60 milliarder kroner i kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Dette er 57 milliarder mindre enn i første kvartal 2023.

-Sett i et historisk perspektiv er kontantstrømmen fra vår produksjon fortsatt høy, sier administrerende direktør i Petoro, Kristin Kragseth.

Etter ett par år med unormalt høye gasspriser var oppnådd gasspris i første kvartal 51 prosent lavere enn samme kvartal i fjor.

-Europa gikk inn i vintersesongen med fulle gasslager. Det ble en forholdsvis mild vinter på kontinentet og dermed et lavere gassforbruk enn forventet. Dette er en viktig faktor som påvirket pris og inntjening, sier Kragseth.

Høyeste produksjon siden 2018

Produksjonen fra SDØE-porteføljen har i årets tre første måneder ikke vært så høy siden samme tid i 2018, og Petoro jobber tett med operatører og lisenspartnere for fortsatt å utvikle ny og lønnsom produksjon med lavest mulig utslipp. Aktiviteten på norsk sokkel vil være høy de nærmeste årene og for inneværende år planlegger vi investeringer på om lag 30 milliarder kroner.

I januar tildelte Energidepartementet 62 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel. Petoro er med som partner på 20 utvinningstillatelser der åtte er i Barentshavet.

-Vi er posisjonert som en av de viktigste aktørene i Barentshavet. Her vil det bli stor aktivitet de neste årene og forhåpentligvis med leteresultater som tilfører nye volum og synergi til feltløsninger som Johan Castberg, Goliat og på sikt også Wisting, sier Kragseth.

Utslippstiltak nærmer seg 30 prosent reduksjon

Petoro har nylig publisert sin bærekraftsrapport for 2023. Pilene for utslipp peker riktig vei og i løpet av de neste årene planlegger selskapet å investere store beløp i utslippsreduserende tiltak på eksisterende anlegg. Målet er at SDØE sin andel av scope 1-utslipp fra porteføljen skal reduseres med 55 prosent innen 2030, og med et langsiktig mål om nær null utslipp i 2050. Totalt har man foreløpig besluttet tiltak som vil redusere utslippene med nær 30 prosent versus referanseåret 2005.

-For å nå de ambisiøse målene må vi elektrifisere våre aktiviteter. Tilgangen til kraft fra land er for tiden under press, og vi i næringen har sammen med myndighetene en viktig jobb med å få på plass ordninger som i sum gir best mulig løsning for kraftsystemet, industrien og miljøet. Ingen valg vi tar er uten konsekvenser, sier Kragseth.

Resultat per første kvartal

I første kvartal var det totalt fire alvorlige hendelser i SDØE-porteføljen, noe som gir en frekvens for alvorlige hendelser på 0,57 de siste 12 måneder, som er på nivå med første kvartal 2023. Frekvensen for personskader er på 4,1 mot 3,9 i samme periode i fjor.

Netto kontantstrøm til staten fra SDØE per første kvartal 2024 var 60 milliarder kroner. Total produksjon var 1 119 millioner fat oljeekvivalenter per dag (kboed), en økning på 31 kboed sammenlignet med samme periode i fjor. Gassproduksjonen var på 121 millioner standard kubikkmeter (mill. Sm3) per dag, som er en økning på fem prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Gjennomsnittlig realisert gasspris var 3,71 mot 7,61 NOK per Sm3 i samme periode i fjor. Væskeproduksjonen var 357 kboed, en reduksjon på 8 kboed sammenlignet med første kvartal i 2023.  Gjennomsnittlig realisert oljepris var 85 mot 82 USD per fat i samme periode i fjor.

For ytterligere detaljer, les kvartalsrapport og bærekraftsrapport på Petoro.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *