Frivilligheten trenger full og regelstyrt momskompensasjon. Foto: Frivillighet Norge/Birgitte Heneide

Frivilligheten har behov for mer forutsigbarhet

–Frivillighet Norge er skuffet over manglende forutsigbarhet i de nasjonale budsjettene gjennom en årrekke. Nok en gang foreslår regjeringen en sum til momskompensasjonsordningen som ikke innebærer fullfinansiering, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

-Nok en gang må full momskompensasjon sikres gjennom forhandlinger og salderinger. Frivillighet Norge mener en regelstyring av ordningen vil gi frivilligheten den forutsigbarheten og tryggheten som er nødvendig for å bidra i de nasjonale løftene fremover.

I årene som kommer vil Norge stå ovenfor utfordringer som krever store felles løft på tvers av sektorer og interesser. Dette bærer forslaget til revidert nasjonalbudsjett preg av, med betydelige påplussinger til forsvar og helse særlig.

–Målene om styrket beredskap, bedret folkehelse og inkludering av et mangfold av grupper i samfunnslivet kan ikke nås uten at frivillig sektor involveres i økende grad, sier Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge.

–Likevel er det ikke foreslått endringer i revidert nasjonalbudsjett for den viktigste økonomiske ordningen for frivillige organisasjoner, det står stadig 2,44 milliarder til momskompensasjon. Frivillighet Norge ser at dette ikke vil være tilstrekkelig til å gi full momskompensasjon, vi anslår at det må settes av minst 2,6 milliarder kroner totalt, sier Slotterøy Johnsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *