Fra 6. mai er det ikke lenger tillatt å kjøre elbil i kollektivfeltene i Oslo og Akershus. Forbudet gjelder hele døgnet uavhengig av om det er passasjerer i bilen eller ikke. Illustrasjon: Statens vegvesen

Fra 6. mai er det forbudt å kjøre elbil i kollektivfeltet

Har du elbil og kjører i kollektivfeltene? Fra 6. mai har du ikke lenger adgang til det.

Statens vegvesen innfører midlertidig forbud for elbiler i kollektivfeltene i Oslo og Akershus fra 6. mai. Det betyr at fra denne datoen er det forbudt for elbiler å kjøre i kollektivfeltene. Forbudet gjelder uavhengig av tid på døgnet og om du har passasjerer i bilen eller ikke.

-Elbiler har kunnet kjøre i kollektivfeltene siden 2003. Denne fordelen blir nå tatt bort av hensyn til bussenes framkommelighet. Andelen elbiler i kollektivfeltene, spesielt i rushtid er nå så stor at bussene blir betydelig forsinket, sier prosjektleder trafikk, i Statens vegvesen Halvard Gavelstad.

Før tunnelene stenger

Forbudet innføres en tid før selve stengingen av Ring 1 slik at det vil være tid til å gjøre eventuelle justeringer før tunnelarbeidene starter. Midlertidig elbil-forbud i kollektivfeltene er ett av flere tiltak for å begrense privatbiltrafikken til Oslo sentrum og med det redusere faren for trafikkaos.

-Vi oppfordrer de som kan til å la bilen stå og heller reise kollektivt, sykle eller gå, sier prosjektleder trafikk, Halvard Gavelstad i Statens vegvesen.

Omskiltingen på riks og europavegnettet skjer i perioden 6.-7. mai. Oslo kommune innfører samme forbud på sine veger. Omskiltingen på det kommunale vegnettet starter også 6. mai og skal være ferdig innen 1. juni. Skiltene og forbudet gjelder fra dagen skiltene er endret.

-Det er viktig å sørge for best mulig flyt i kollektivtrafikken og en enhetlig regulering av kollektivfeltene på tvers av statlig og kommunal veg. Derfor velger også Oslo kommune å fjerne muligheten for elbiler å kjøre i kollektivfeltene på de kommunale vegene, sier Rune Gjøs, divisjonsdirektør i Bymiljøetaten.

For kollektivtrafikken og de reisende vil dette bety en bedre og mer forutsigbar hverdag.

-Vår jobb er å sørge for at folk kommer seg fram, og dette tiltaket er avgjørende for å sikre et effektivt og forutsigbart kollektivtilbud, sier Snorre Lægran, plandirektør i Ruter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *