Aslaug Koksvik, direktør Virke byggevarehandel. Foto: Virke

Fortsatt nedgang i byggvarehandelen

Byggvarehandelen falt med 4,3 prosent i 1.tertial 2024 fra samme periode året før.

I første tertial 2024 falt omsetningen til byggevarehusene med 4,3 prosent. Det var nedgang i store deler av landet og størst var fallet i Telemark, Akershus, Buskerud, Østfold og Innlandet.

Det var proffmarkedet som sto for hele nedgangen i årets første måneder, med et fall på 7,5 prosent.

-Proffmarkedet fortsetter å gå tilbake som følge av den kraftige nedgangen i nye byggeprosjekter, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggvarehandel.

Det økte rentenivået, sammen med faktorer som svakt nyboligsalg og høye byggekostnader, har bidratt til stor nedgang i byggeprosjekter som igangsettes. Dette reduserer etterspørselen etter byggevarer.

Omsetningen av byggevarer i privatsegmentet steg med 2,8 prosent i 1. tertial 2024, fra samme periode i 2023.

-Vi ser endelig tegn til at privatmarkedet snur oppover igjen, etter en lang periode med nedgang, sier Koksvik.

-Dersom aktiviteten i byggevarehandelen og byggenæringen blir lav lenge, kan verdifull kompetanse forsvinne som næringen trenger når markedet snur igjen. Den svake utviklingen tilsier større offentlige prosjekter enn det som ligger inne i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. I tillegg bør det satses mer på energieffektivisering, særlig i eksisterende bygg, avslutter Koksvik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *