- Kredittkortgjeld som ikke er forfalt til betaling utgjør nå 29,0 mrd. Bruken av kredittkort står for den største økningen i forbruksgjelden siste måned, sier Svein Ove Karstensen daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon. Foto: Shutterstock

Forbruksgjelden økte med 1,7 mrd. i første kvartal

Den totale forbruksgjelden i Norge utgjør nå 162,1 mrd. Den økte med 0,9 mrd. siste måned, og med 1,7 mrd. i første kvartal.

1. april var den totale forbruksgjelden i Norge på 162,1 mrd. som er en økning på 0,9 mrd. (0,6%) siste måned. Nedbetalingslån økte med 0,2 mrd. (0,2%) til 89,5 mrd. I samme periode økte bruk av kredittkort med 0,6 mrd. (0,8%). Kredittkortgjeld som ikke er forfalt til betaling (ikke rentebærende) økte med 0,9 mrd. (3,2%) og utgjør 29,0 mrd. Den rentebærende kredittkortgjelden falt med 0,2 mrd. (-0,5%) og utgjør 42,7 mrd.

– Betaling med kredittkort står for den største økningen i forbruksgjelden. Mye av denne gjelden vil forfalle til betaling i midten av april, og det er da viktig at folk betaler det de har utestående for å unngå høye rentekostnader, sier Svein Ove Karstensen daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon.

Nedbetalingslån og kredittkortgjeld som ikke blir betalt ved forfall, utgjør den rentebærende forbruksgjelden. Den samlede rentebærende gjelden er uforandret og utgjør 132,2 mrd.

Betalingskort utgjør 0,9 mrd. og er uendret fra forrige måned.

Forbruksgjelden siste 12 måneder

I løpet av de siste 12 månedene har forbruksgjelden økt med 8,8 mrd. (5,7%). Nedbetalingslån har økt med 6,0 mrd. (7,2%) og kredittkortgjeld har økt med 2,7 mrd. (3,9%). Betalingskort er uforandret sammenlignet med samme periode i fjor.

Den rentebærende kredittkortgjelden er redusert med 1,8 mrd. (-4,0%), samtidig som den rentefrie bruken av kredittkortgjeld har økt med 4,6 mrd. (18,9%). Samlet rentebærende forbruksgjeld har økt med 4,2 mrd. (3,3%) siste tolv måneder.

– Til tross for mye bruk av kredittkort ser det ut til at den totale rentebærende forbruksgjelden har flatet litt ut og ikke stiger så mye som i siste halvdel av 2023. Det er spesielt positivt at den rentebærende kredittkortgjelden ikke stiger ytterligere, siden dette er en dyr kreditt, sier Karstensen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *