Foto: matprat.no

Folk flest dropper dietter

Et flertall av nordmenn velger å spise variert og avstår fra strenge dietter. Det viser en ny undersøkelse fra MatPrat utført av Opinion.

MatPrats ferske ernæringsundersøkelse avdekker en tydelig skepsis mot diettkulturen som ofte fremmes av både media og sosiale medier.

–  Vår undersøkelse viser at nordmenn flest ikke går på dietter. Det tenker jeg er et sunnhetstegn. Et variert og balansert kosthold er sunt, sier Trine Thorkildsen, fagsjef ernæring i MatPrat.

Undersøkelsen, med 1600 respondenter, viser at 2 av 3 nordmenn i alderen 18-50 år spiser stort sett alt. Dette kostholdet er spesielt uttalt blant menn, hvor 71 % sier de spiser stort sett alt, sammenlignet med 59 % av kvinnene.

–  MatPrat tilbyr oppskrifter, inspirasjon og kunnskap som svarer på det synet folk flest har om mat, sier Thorkildsen.

Vektnedgang er ikke det viktigste

Vektnedgang er ikke den viktigste motivasjonen for å følge en diett. To andre faktorer troner høyest på lista.

6 av 10 svarer at økt livskvalitet er det som motiverer mest. Nesten like mange  blir motivert av å få mer overskudd, mens vektnedgang er på tredjeplass.

Flere motiveres av hverdagsmestring i 2024, når funnene fra årets undersøkelse sees opp mot fjorårets. Fra 2023 til 2024 har andelen som motiveres til å følge en type diett eller kosthold av følgende grunner/begrunnelser/faktorer økt:

  • Å få økt muskelmasse / bli sterkere
  • Hverdagsmestring

Enkelte motivasjonsfaktorer for å følge en diett har blitt svekket i år sammenlignet med i fjor, dette gjelder:

  • Vektnedgang
  • Bedre fordøyelse og tarmhelse
  • Å spise riktig mat

Deler vi inn funnene på aldersgrupper, er det én gruppe som har vektnedgang som sin viktigste motivasjon for å følge en diett/ type kosthold. De over 40 år er mest opptatt av å gå ned i vekt, i denne aldersgruppen svarer 61% at vektnedgang er det som motiverer de mest til å følge en diett/type kosthold.

Nesten halvparten lei sunnhetshysteri

Undersøkelsen belyser også klare kjønnsforskjeller når det gjelder holdninger til dietter. 40% av de spurte oppgir å være lei av sunnhetshysteri, andelen som uttrykker dette er større blant menn enn kvinner.

Kvinner har overordnet mer negative holdninger til dietter enn menn. En større andel av kvinner enn av menn, er enig i at dietter er kortsiktige kostholdsendringer, at dietter gjør det vanskelig å leve et vanlig liv og at dietter har en negativ effekt på deres mentale helse.

En større andel av menn enn av kvinner er enig i at dietter er et personlig verktøy for å leve sunnere og at dietter hjelper dem til å optimalisere seg selv.

36 % er enig i at presset på å spise sunt er slitsomt. Andelen som mener dette, er større av kvinner enn av menn.

33 % er enig i at presset rundt sunnhet er mer usunt enn å leve usunt. Andelen som mener dette, er større av menn enn av kvinner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *