Illustrasjonsbilde: Gatelys på E39 Bjørset - Skei. Foto: Heidi Ravnestad, Statens vegvesen

Fjerner lyset permanent for insektene

3. juni fjernes veibelysningen permanent på to lavt trafikkerte fylkesveier for å skåne insektene.

Det er Vestfold fylkeskommune og Vestland fylkeskommune, som i samarbeid med Statens vegvesen fjerner lyset på to utvalgte veistrekninger med lite trafikk. Det gjelder Fv. 306 Holtebygdveien, i Hvarnes i Vestfold og Fv. 5218 Skogsvåg-Klokkarvik, på Sotra i Vestland. Målet er å redusere mengden veibelysning for å skåne naturen og særlig flyvende insekter.

Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen samarbeider også i Forskningsprosjektet Lysmiljø | Statens vegvesen og pilotprosjektet nattslukking.

Det beste tiltaket

– Vi har mye veilys i Norge, i viktige naturområder og langs veier med lav trafikkmengde, sier rådgiver Erling Fjeldaas i Klima og miljøseksjonen i Statens vegvesen

Lysforurensning øker med 10 prosent hvert år og har vesentlig negative effekter på insekter.  Parallelt faller mengden insekter med 2.5 prosent i året.

I en rapport skriver NIBIO følgende om å fjerne lys for å skåne insektene: «I områder der det ikke er ufravikelige krav til belysning ut fra trafikksikkerhetshensyn, er det beste tiltaket å fjerne eksisterende belysningspunkter og unngå nye installasjoner.»

I tillegg til å redusere lysforurensning skal prosjektet også videreutvikle et digitalt kartverktøy og anslå potensialet for fjerning av veilysanlegg i Norge.

Lav trafikkmengde og gamle armaturer

– Vi har valgt strekninger med lite trafikk ut fra trafikksikkerhetshensyn, og lysene blir erstattet med reflekser, sier Espen Vestskogen i Vestfold fylkeskommune.

Det gjøres i dag store utskiftinger til LED langs hele veinettet. På strekningen i Vestland er det gamle armaturer med høytrykksnatrium som fjernes.

– Det er viktig at det ikke går automatikk i å skifte ut til LED. Før vi oppgraderer et belysningsanlegg, er det viktig først å vurdere det videre behovet og ikke minst konsekvensene for naturen, sier Adrian Kasin i Vestland fylkeskommune.

Les også: Statens vegvesen slukker lys for insektene | Statens vegvesen

To veistrekninger

Det er valgt ut to strekninger på til sammen 4 km.

Fv. 306 Holtebygdveien, i Hvarnes i Vestfold

På denne strekingen vil lysene bare bli permanent slått av fordi det allerede er oppgradert til nye LED-armaturer. Det er behov for å høste flere erfaringer før det tas en eventuell endelig beslutning om å fjerne armaturene helt.

  • ÅDT: 270
  • Fartsgrense: 50 og 80 km/t
  • Lengde: 2 km

Fv. 5218 Skogsvåg-Klokkarvik, på Sotra i Vestland

Armaturene fjernes

  • ÅDT: 1500
  • Fartsgrense: 80 km/t
  • Lengde: 2 km

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *