Havnespy legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger andre arter. Bildet er fra Vestlandet. Foto: Rudolf Svensen

Fant ikke havnespy i Oslofjorden

Den skadelige fremmedarten havnespy ser foreløpig ikke ut til å ha beveget seg fra Koster i Sverige til Oslofjorden, viser nye dykkeundersøkelser.

– Frykten for å få havnespy inn i Oslofjorden er reell. Oslofjorden er sammen med Vestlandet det området i Norge med størst skipstrafikk fra utenlandske havner, i tillegg til mange fritidsbåter. Vi er derfor glade for at havnespy foreløpig ikke er funnet i fjorden, sier fungerende direktør i Miljødirektoratet, Torfinn Sørensen.

Dykket i Ytre Hvaler og Fredrikstad

Med økonomisk støtte fra blant andre Miljødirektoratet driver Oslofjordens friluftsråd prosjektet «Se opp for havnespy i Oslofjorden». Ved hjelp av lokale dykkeklubber har prosjektet gjort søk etter havnespy i Ytre Hvaler og Fredrikstad, som er de nærmeste områdene til Koster.

– Ytre Hvaler og Fredrikstad ble undersøkt for havnespy fordi det var størst sannsynlighet for at fremmedarten ville spre seg dit først. Vi kan ikke slå fast at havnespy ikke er kommet til Oslofjorden, men undersøkelsene gir god grunn til å tro det, sier Torfinn Sørensen.

Miljødirektoratet håper å kunne sette i gang flere undersøkelser av havner i Oslofjorden allerede i år, der både havnespy og andre fremmede arter vil bli kartlagt.

Store konsekvenser

Havnespy kommer opprinnelig fra Japan, og sprer seg med skips- og båttrafikk, teiner og annet fiskeutstyr. Arten legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger alle andre arter. Dette kan få store konsekvenser for økologien og naturmangfoldet i norske havområder.

Selv om den største risikoen for spredning av havnespy er knyttet til kommersiell skipstrafikk, kan også fritidsbåter spre fremmedarten. Tidligere har ballastvann på større skip bidratt til å spre fremmede arter, men dette blir nå regulert internasjonalt og har gitt positive resultater. Det pågår også arbeid for å sikre rutiner som skal gjøre at fremmede arter ikke sprer seg ved at de fester seg på skrogene på skip.

Råd til fritidsbåteiere

Også eiere av fritidsbåter er viktige i kampen mot havnespy. Miljødirektoratet har følgende råd til fritidsbåteiere:

  • Før du setter ut båten og annet utstyr anbefales å bunnsmøre med grohemmende maling, for å hindre at havnespy fester seg på båten.
  • Havnespy dør når det tørker en uke i luft, når det ligger i ferskvann i minst seks timer eller når det pakkes inn i pvc-plast gjerne med eddiksyreløsning på innsiden.
  • Båter og utstyr som har vært på land gjennom vinteren er derfor trygge å sette på sjøen.
  • Båter som har ligget i havna gjennom vinteren kan med fordel tas opp og spyles. Unngå at spylevannet havner i sjøen.
  • Hvis du har fått havnespy på båten, ta den opp på land, spyl og skrap bort havnespyet, og legg det til lufttørking eller i en bøtte eller et kar med ferskvann. Unngå at spylevann havner i sjøen.
  • Unngå å oppsøke havner der det er registrert funn av havnespy, som for eksempel Koster og en del steder på Vestlandet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *