Steinar Krogstad

– En mer realistisk og pålitelig plan

Regjeringen har rett i at det økonomiske handlingsrommet blir trangere fremover, noe som krever tøffe prioriteringer. Vi har brukt og skal fortsatt bruke mye penger på samferdsel, men status er faktisk at vi har hatt en Nasjonal Transportplan (NTP) som ikke har vært realistisk å gjennomføre, sier nestleder i LO, Steinar Krogstad.

– Dette bidrar til å skape stor usikkerhet, og det vi trenger er mer forutsigbarhet og en mer forpliktende handlingsplan. Hvis vi nå får en NTP som faktisk er realistisk, gir mer forutsigbarhet og pålitelighet, samt sikrer at vi kan realisere planlagte prosjekter, så er dette noe vi i LO har etterlyst lenge, legger Krogstad til.

Regjeringen har i dag lagt fram Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2025 – 2036. Målsettingen er å få løst de største utfordringene på en mer realistisk og økonomisk gjennomførbar måte.

Mindre snorklipping

Tøffe prioriteringer har selvsagt også sine utfordringer. Hovedgrepet regjeringen tar i forslaget til NTP, er en kraftig dreining av ressursbruken fra store investeringsprosjekter til drift og vedlikehold.

Krogstad sier LO også tidligere har støttet økt prioritering av drift og vedlikehold, men understreker at vi nå må få sett nærmere på hvilke konsekvenser dette vil ha for de store og viktige investeringsprosjektene.

– Men at det blir mindre snorklipping på samferdselsministeren fremover er ett av signalene vi umiddelbart ser. Vi skal nå gå svært grundig gjennom planen som er lagt fram, og følge ytterligere opp under behandlingen i Stortinget, avslutter Krogstad.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *