– Det er svært gledelig at regjeringen ønsker at flere barn og unge skal ha muligheten til å delta i idrettsfamilien, sier konstituert idrettspresident Arne Bård Dalhaug. Foto: Erik Ruud / Norges idrettsforbund

En god dag for idretten

Regjeringen har i dag fordelt 3.723 millioner kroner av Norsk Tippings overskudd til idrettsformål. Dette er ny rekord og en økning på 288 millioner kroner fra i fjor.

1 886 millioner kroner – 51 prosent – av midlene blir tildelt idrettsanlegg rundt om i hele landet. Dette er en økning på 180 millioner kroner fra i fjor.

I tillegg er de lokale aktivitetsmidlene (LAM) som fordeles ut til idrettslagene, økt med 38,5 millioner kroner til 485 millioner kroner. Det er i tillegg satt av 130 millioner kroner til idrettslag i områder med høy andel barn i lavinntektsfamilier. LAM er økt med 38,5 millioner kroner fra i fjor og utgjør fortsatt 13 prosent av den totale tildelingen til idrettsformål.

– Dette er en fordeling i tråd med våre ønsker. Regjeringen viser en tydelig vilje til å gjøre noe med to av idrettens største utfordringer: mangel på anlegg, og at mange ikke har råd til å delta, sier konstituert idrettspresident Arne Bård Dalhaug og legger til:

– Å stimulere til økt anleggssatsing er en viktig forutsetning for å sikre økt idrettsdeltakelse, og at idretten blir et sted å høre til – for alle. Vi har for få idrettsanlegg, samtidig som vi vet at det bygges færre anlegg enn før. Det er bekymringsfullt. Derfor er vi glad for økte bevilgninger til idrettsanlegg.

Styrking av inkluderingstiltak i idrettslagene

Regjeringen bevilger 130 millioner kroner som en ekstra satsing til idrettslagenes arbeid med å inkludere barn og unge mellom 6-19 år.

– Det er svært gledelig at regjeringen ønsker at flere barn og unge skal ha muligheten til å delta i idrettsfamilien – og at de fordeler ytterligere 130 millioner kroner til dette formålet. Nå kan idrettslagene fortsette det gode inkluderingsarbeidet, sier Dalhaug.

– Vi vet at veldig mange idrettslag strekker seg langt for å inkludere flere barn og unge. De siste års kostnadsøkninger gjør det vanskelig både for familier og idrettslag å få endene til å møtes. Midlene kommer svært godt med i arbeidet for å sikre at alle barn og unge fortsatt kan delta i idrettsaktivitet, avslutter idrettspresidenten.

Regjeringen antyder at formålet og modellen for tildeling av midler blir den samme som for de 225 millionene regjeringen bevilget til samme formål i 2023.

Les mer om regjeringens fordeling av spillemidlene her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *