Diabetes type 2 er den sykdommen som vokser raskest i verden. Behandles ikke diabetes riktig, kan det oppstå alvorlige senkomplikasjoner. Foto: Apotekforeningen

Diabetesmedisiner til besvær

En ny studie viser at nesten 80 prosent av de med diabetes type 2 opplever problemer knyttet til medisinbruk. Disse problemene blir helt eller delvis løst gjennom samtale med farmasøyt.

– Forskningen viser at pasienter med diabetes type 2 har svært god nytte av strukturert veiledning i apoteket, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Det gjøres for lite

Diabetes type 2 er den sykdommen som vokser raskest i verden. Behandles ikke diabetes riktig, kan det oppstå alvorlige senkomplikasjoner som blant annet hjerte- eller karsykdom.

– Det er godt dokumentert at mange legemiddelbrukere har problemer med å bruke legemidler riktig. Det er heller ingen hemmelighet at det gjøres alt for lite for å sikre riktig legemiddelbruk, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

I dag er det bare pasienter som bruker hjerte- eller karlegemidler som får dekket tjenesten Medisinstart som innebærer ekstra veiledning i apotek.

– La pasienter med diabetes type 2 få tilbud om denne tjenesten på lik linje med hjerte- og karpasienter, sier Andresen.

Bivirkninger skaper bekymringer

I forskningsartikkelen som nylig ble publisert, kommer det frem at udekket informasjonsbehov og mulige bivirkninger var de viktigste problemene pasientene opplevde.

– Studien viser at 52 prosent hadde et udekket informasjonsbehov da de hadde den første samtalen med apotekfarmasøyten. Det synes jeg er veldig høyt. Det er også litt overraskende at yngre pasientene ser ut til å ha vel så stort informasjonsbehov som de eldre. Dette må vi ta på alvor, sier Andresen.

Noen pasienter med diabetes type 2 var lite motivert til å bruke medisinene. Andre hadde bekymringer knyttet til den nye medisinen, eller de hadde problemer med praktisk bruk. Mange ønsket mer informasjon om lindring og forebygging av bivirkninger som kunne oppstå som følge av behandlingen.

– Dette er problemer som egner seg godt å diskutere med farmasøyter i apotek. Farmasøytene kan utdype og supplere informasjon pasienten skal ha fått hos legen, sier Andresen.

Vil Vestre hjelpe de med diabetes?

Hvis helsemyndighetene vil, kan apotekene på kort varsel starte opp og tilby tjenesten Medisinstart til pasienter med diabetes type 2, sier Andresen, og legger til:

– Nå har beslutningstakerne her i landet en gyllen mulighet til å vise at de tar denne pasientgruppens utfordringer på alvor. Kanskje den nye helseministeren Jan Christian Vestre tar ballen?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *