Danske Banks hovedlokaler i Oslo ligger på Aker Brygge og har adressen Bryggetorget 4.

Danske Bank Norge med godt resultat i årets første kvartal

Danske Bank la fredag frem resultatet for første kvartal 2024. I Norge preges dette av vedvarende høy aktivitet og god inngang av nye kunder, spesielt i bedriftsmarkedet og storkundesegmentet. Danske Bank fortsetter å være størst i Norden på grønne obligasjonslån.

Danske Bank-konsernet har fredag 3. mai lagt frem sitt regnskap for første kvartal 2024. Det viser blant annet at bankens resultat etter skatt er på 5,6 milliarder danske kroner.

Oversikt over nøkkeltall for Danske Bank-konsernet i første kvartal 2024:

  • Totale inntekter på 14,0 milliarder danske kroner, mot 13,4 milliarder danske kroner i første kvartal 2023.
  • Driftskostnader på 6,3 milliarder danske kroner, mot 6,3 milliarder danske kroner i første kvartal 2023.
  • Nedskrivninger på utlån på 101 millioner danske kroner, mot 147 millioner danske kroner i første kvartal 2023.
  • Resultat etter skatt på 5,6 milliarder danske kroner, mot 5,2 milliarder danske kroner i første kvartal 2023.
  • Avkasting på egenkapitalen på 12,9 prosent, mot 12,7 prosent i første kvartal 2023.

Vokser mer enn markedet

– Den norske filialen av Danske Bank legger frem svært gode tall for første kvartal, blant annet drevet av høy aktivitet i bedriftsmarkedet. Her vokser Danske Bank mer enn markedet. Høy utlånsvekst innenfor SMB-segmentet gjør at vi kaprer markedsandeler. Vi ser at optimismen i næringslivet er tilbake. Norsk økonomi har hatt en positiv utvikling i første kvartal og styrer mot en myk landing. Også i storkundesegmentet opplever vi at selskapene er på vei fra en kostnadsbevisst til mer offensiv vekstmodus, sier Erlend Angelfoss, landssjef i Danske Bank Norge.

Størst i Norden på grønne obligasjoner

Danske Bank Norges samlede portefølje, både på person- og bedriftskundesiden, anses som meget robust. Handels- og valutainntektene økte betydelig i første kvartal, og lønnsomheten i bedrifts- og storkundesegmentet er stabil. Å tilrettelegge for en bærekraftig omstilling fra fossile til fornybare energikilder er en vedvarende prioritering. Danske Bank fortsetter å være størst på utstedelse av grønne obligasjoner i Norden og totalt ble mer enn halvparten av alle nordiske obligasjonslån utstedt med bærekrafts-label i det som ble et rekordkvartal for bærekraftige obligasjoner i Norden.

I juni 2023 varslet Danske Bank at banken selger personkundevirksomheten i Norge. I februar godkjente Finanstilsynet salget, etter at Konkurransetilsynet ga grønt lys for dette allerede i desember i fjor. Transaksjonen er forventet sluttført i løpet av fjerde kvartal 2024.

Danske Bank-konsernet rapporterer ikke lenger egne tall for den norske filialen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *