Hvor er boligpolitikken for byene? Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund mener regjeringen ikke gjør nok for å få fart på boligbyggingen og å få ned boligprisene. Foto: Nadia Frantsen/NBBL

Boligmeldingen: – Regjeringen har ikke svar på boligkrisa i byene

– Regjeringens boligmelding svarer ikke på boligkrisa som rammer Oslo og andre pressområder, sier administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Han mener regjeringen styrer mot en ny virkelighet i Norge, der det bygges for de få, ikke for de mange.

I dag la kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) fram en stortingsmelding om boligpolitikk i Husbankens lokaler i Drammen. Meldingen svarer ikke på hvordan Norge skal få byggetakten opp og prisene ned, mener NBBL. I noen kommuner er bare 2–3 prosent av boligene mulig å kjøpe for førstegangskjøpere.

Styrke Husbanken

– Nå har vi nær byggestans og prisgallopp i hovedstaden og kommunene rundt, områder hvor det bor nesten én million nordmenn. Den situasjonen roper på handlekraft fra boligminister Sande og regjeringen. Men boligmeldingen er uten boligpolitikk for byene og pressområder, sier Fredriksen.

Å styrke Husbanken er blant regjeringens viktigste grep:

– Husbanken går snart tom for penger. Regjeringen må raskt gi Husbanken mange milliarder. Det er helt nødvendig om Husbanken skal bidra til å dra Norge ut byggekrisa, og for å forebygge at folk faller ut av boligmarkedet.

Blant tiltakene regjeringen foreslår for å få opp byggetempoet, er digitalisering og forenkling.

– Det er kjempebra at regjeringen erkjenner at det må bygges mer og lanserer et krafttak for å digitalisere plan- og byggesaker i kommunene. Men det tar ikke unna det store problemet: Få klare tomter kombinert med lang saksbehandlingstid i kommunene gjør tomter til et knapphetsgode som øker boligprisene. Staten må stille med både pisk og gulrot overfor kommuner som er trege med å regulere tomter og behandle plan- og byggesaker. I tillegg må Sande være klar på at nå må andre interesser og innsigelser i byggesaker vike i pressområdene, hvis vi skal få fart på boligbyggingen, sier Fredriksen.

Krav til egenkapital for høyt

Noen steder må førstegangskjøpere ha egenkapital på opp mot 400.000 kroner for å komme seg inn på boligmarkedet. Fredriksen mener at kravet til egenkapital er for høyt.

– Norsk boligpolitikk forutsetter nærmest at alle har rike foreldre som kan bidra, særlig i pressområder. Kravet til egenkapital i utlånsforskriften binder folk med fast jobb og betjeningsevne fast i leiemarkedet, sier Fredriksen.

At Husbanken styrkes, er bra og nødvendig, mener boligbyggelagene.

– Regjeringen har forstått at flere enn de som er vanskeligstilte, må ha hjelp til å komme seg inn på boligmarkedet. Men denne prøveordningen med startlån fra Husbanken til flere er vedtatt av Stortinget allerede – boligmeldingen var en mulighet til å gi startlån til flere permanent. Det er også viktig at regjeringen varsler at det skal bli enklere å tilby boligkjøpsmodeller, sier Fredriksen.

NBBL mener fire grep må til for å få boligprisene ned og byggetakten opp:

  1. Boligbygging må få forkjørsrett foran andre interesser.
  2. Styrk alternative veier inn i boligmarkedet, som leie til eie og deleie.
  3. Senk egenkapitalkravet i utlånsforskriften.
  4. Pisk og gulrot for å få kommuner til å regulere tomter og få fart i plan- og byggesaker.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *