Ann Mari Milo Lorentzen, nestleder i Utdanningsforbundet, ber regjeringen la barn være barn og ikke innføre "lekbasert læring" for de minste. Foto: Stig Marlon Weston

Ber regjeringen skrote forslag fra ekspertgruppe

I morgen går fristen ut for å levere høringssvar til ekspertgrupperapporten Et jevnere utdanningsløp. Utdanningsforbundet mener mange av forslagene er feil medisin og advarer særlig mot anbefalingen om «lekbasert læring».

Ekspertgruppens mål har vært å foreslå tiltak som kan gjøre utdanningssystemet mer sosialt utjevnende enn i dag.

Blant de viktigste anbefalingene er mer veiledet lek, og såkalt «lekbasert læring», i både barnehage, skole og SFO.

Det får nestleder i Utdanningsforbundet, Ann Mari Milo Lorentzen, til å reagere kraftig.

– Min anbefaling til regjeringen er å legge hele denne ekspertgrupperapporten i en skuff, sier Lorentzen.

– Spontan lek er en livsviktig rettighet barn har. I dagens gjennomregulerte barndom er det allerede en stor mangel på pusterom og frie aktiviteter, utdyper hun.

Da er det å innføre en nasjonal føring for mer strukturert og voksenstyrt «lek», gjennom et forhåndsdefinert program, feil vei å gå.

– Vi frykter at dette vil gjøre vondt verre, sier Lorentzen.

– Å pålegge alle barnehager å drive med lekbasert læring åtte timer hver uke, bryter både med barnehagens formål, barns rett til medvirkning og behovet barn har for å kunne leke fritt, understreker hun.

«Lekvasking»

Lorentzen deler bekymringen til ekspertgruppa for hva fraværet av lek i de yngste elevenes skolehverdag innebærer.

– Men da er ikke lekbasert læring, som i praksis er mer eller mindre strukturerte undervisningsopplegg, løsningen. Jeg kan ikke se at dette er noe annet enn «lekvasking», altså at man snikinnfører undervisning, men kaller det for lek, sier hun.

Lorentzen trekker fram at det er mer enn ti år siden FNs barnekomité ropte varsko om at barns lek er truet på grunn av økt institusjonalisering og forventninger om bedrede skoleresultater.

– Da er det åpenbart at vi må finne andre måter for å skape større rom for leken, både i skolen og i SFO. Vi må la barna få leke på ordentlig, sier Lorentzen.

Trenger flere lærere og barnehagelærere

Utdanningsforbundet reagerer også på at ekspertgruppen ikke i større grad diskuterer hvor grensen bør gå for hva barnehagen og skolen skal ha ansvar for.

– Når barnehagen og skolen reduseres til redskaper for å løse store samfunnsproblemer som sosial ulikhet og økende økonomiske forskjeller, er det en snever og instrumentell forståelse av hva utdanningssektoren skal være.

Sosial ulikhet er et alvorlig og økende problem, men må først og fremst løses innenfor andre politikkområder enn det utdanningspolitiske, påpeker Lorentzen.

Hun oppfordrer regjeringen til å heller gjøre alvor av lovnadene om en tillitsreform som gir lærerne i barnehagen og skolen det nødvendige handlingsrommet for å kunne ivareta alle barn og elever.

– Det første skrittet på den veien, er å sikre nok barnehagelærere i barnehagen, og at alle elever undervises av folk med lærerutdanning, avslutter Lorentzen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *