Yrkestrafikkforbundet på yrkesmesse

Ber om førerkort for både buss og lastebil i videregående opplæring

I en felles henvendelse til Utdanningsdirektoratet ber Yrkestrafikkforbundet (YTF) og seks andre organisasjoner om at elever og lærlinger i yrkessjåførfaget på videregående skole som hovedregel skal tilbys førerkortopplæring på både buss og lastebil. Målet er å øke arbeidsmobiliteten og rekrutteringen til bransjene.

Sammen med Fellesforbundet, NHO Transport, Norges Lastebileier-Forbund, Hovedorganisasjonen Virke, NHO Logistikk og Transport og Sotin (samarbeidsforum for opplæringsvirksomheter innen transport og logistikk) har YTF sendt en henvendelse til Utdanningsdirektoratet der man ber ansvarlige offentlige myndigheter om å legge til rette for at elever og lærlinger i yrkessjåførfaget i videregående opplæring som hovedregel skal tilbys førerkort i begge klasser, altså på både lastebil og buss.

Forbundsleder i YTF, Jim Klungnes. Foto: Per Christian Lind.

Fordeler med full førerkortpakke

– Vi vet at det er et stort behov for yrkessjåfører de neste årene, og det er viktig med en større bredde i utdanningstilbudet. Med dette forslaget vil kandidatene få en økt kompetanse etter endt utdannelse, og den økte kompetansen på ulike typer kjøretøy vil også kunne virke positivt på trafikksikkerhet og nullvisjonen, uttaler Jim Klungnes, forbundsleder i YTF.

– Det er mange som bytter fra buss- til lastebilyrket og omvendt i løpet av yrkeskarrieren. Med dagens praksis krever dette byttet både omskolering, tid og penger. I forslaget som er oversendt vil man unngå den problemstillingen og få økt arbeidsmobilitet, sier Klungnes. – Vi som er avsendere av brevet mener samlet sett at et utvidet tilbud om full førerkortpakke vil bidra positivt til både omdømmebygging og rekruttering til yrket.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *