Ber om 1 milliard kroner til frivillig vern

WWF, Sabima, NORSKOG og Norges Skogeierforbund ber regjeringen prioritere en kraftsatsing på frivillig vern av skog i statsbudsjettet for 2025.

– Det er ingen som er imot frivillig vern av skog. Skogeierne står i kø og miljøorganisasjonene heier på ordningen. På tross av bred oppslutning om frivillig vern på Stortinget, har bevilgningen til skogvern blitt et årlig stridstema i  budsjettforhandlingene. Det er nå på tide å legge denne striden død, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges skogeierforbund.
Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sa i desember 2023 at: «Vi har nå en milliard kroner til skogvern det neste året».
– Det vi ber om nå, er at denne effektive ordningen sikres forutsigbarhet i årene framover. Vi forventer at regjeringen følger opp egne signaler og minst viderefører bevilgningen på 1 milliard kroner til frivillig skogvern i budsjettet for 2025, sier Karoline Andaur, daglig leder i WWF.
Skogen er avgjørende for det biologiske mangfoldet i Norge. 60 prosent av de kjente artene finner vi der. I dag er 5,3 prosent av skogen vernet.
– Frivillig vern er et av de viktigste tiltakene vi har for å sikre det biologiske mangfoldet i skogen, og det er et svært viktig verktøy for å følge opp Naturavtalen, sier Christian Steel, daglig leder i Sabima.
Ordningen med frivillig vern har vært en suksess. Siden starten i 2005, har nesten 900 områder blitt vernet frivillig. Nå står over 600 skogeiere i vernekø og venter på svar fra myndighetene. Arealene som er tilbudt utgjør til sammen mer enn 1 million dekar. Noe som tilsvarer 140.000 fotballbaner.
– Kombinasjonen av frivillig vern og sertifisering av hele skogbruket har gitt en positiv utvikling i den økologiske tilstanden i norske skoger. Dette er et arbeid vi er stolte av. Samtidig er bærekraftig tømmer fra norske skoger en etterspurt fornybar ressurs som erstatter fossile produkter, sier Arne Rørå, administrerende direktør i NORSKOG.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *