Odd Reitan, Trond Mellingsæter, Ole Robert Reitan, Kristin S. Genton og Magnus Reitan Foto: REITAN / Øyvind Breivik

Årsresultater 2023 – Vekst og investeringer for fremtiden

2023 var et år med solid drift, omsetningsvekst og investeringer. Etter et år preget av sterk konkurranse, global inflasjon og fortsatt uro i verden, er det tid for å takke våre Kjøpmenn, samarbeidspartnere, medarbeidere, leietakere, hotellgjester og kunder.

Vi legger bak oss et år hvor vi har gjennomført flere forenklinger, restruktureringer og store investeringer i de ulike konseptene og selskapene våre.

Høydepunktene fra et offensivt arbeidsår er rekordavkastning i Reitan Kapital, godkjennelse av overtakelsen av ALDI-butikkene i Danmark og oppkjøpet av Entra i Trondheim.  Vi bygget og åpnet nytt rugeri til Norsk Kylling på Støren og nye produksjonslokaler til Mesterbakeren i Trondheim. Det nærmer seg fullføring av flere større prosjekter i Trondheim. Kulturkvartalet med Posten Moderne og Nye Hjorten Teater tar imot de første gjestene på nyåret i 2025.

– Det som er viktig for meg er å sikre sterk kultur som sørger for god og stabil underliggende drift, år etter år. Jeg vil rette en stor takk til alle som skaper denne fantastiske virksomheten sammen med oss. Vi har de beste Kjøpmenn, samarbeidspartnere og vi har gode kunder, leietakere og hotellgjester. Tilliten mellom oss øker tempoet og begeistringen som senker kostnadene. Og det jobber vi knallhardt med hver dag, sier Odd Reitan, administrerende direktør i holdingselskapet REITAN.

Om samlede resultater for 2023

Vi legger bak oss et år med solid drift og omsetningsvekst. De finansielle resultatene er særlig påvirket av strategiske grep, engangseffekter og negative verdijusteringer på eiendom. Konkrete prosjekter er gjennomført for effektivisering og kostnadskutt, og dette arbeidet fortsetter med forsterket kraft i 2024.
For REITANs samlede virksomhet ble totalomsetning for 2023 NOK 143 milliarder, en økning på 13 milliarder fra 2022. Driftsresultat før verdijusteringer i eiendomsporteføljen ble 4,1 milliarder og er på nivå med 2022. Driftsmargin før verdijusteringer eiendom ble 2,9% (3,1% i 2022).
–Vi har bygget sten på sten over mange år og er et finansielt robust selskap. Vårt solide utgangspunkt gir oss muligheten til å fortsette og tenke langsiktig i en tid preget av global inflasjon, krig i Europa og økt usikkerhet. I en mer omskiftelig verden, skal vi opprettholde våre ambisiøse investeringsplaner for å skape verdier, øke innovasjonstakten, utforske ny teknologi samt skape og bevare arbeidsplasser også i 2024, sier finansdirektør Kristin S. Genton.

De siste fem årene er det investert omkring 11 milliarder kroner i handelsvirksomheten og det planlegges for investeringer på 13-14 milliarder de neste fem årene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *