Arbeidsinnvandring er nødvendig for å sikre nok arbeidskraft

En befolkningsundersøkelse gjennomført av Respons Analyse for Fafo viser at 6 av 10 mener at arbeidsinnvandring er nødvendig for å sikre nok arbeidskraft i Norge.

Det er i liten grad bekymring for at arbeidsinnvandrere kan presse svake grupper ut av arbeidslivet eller gjøre det vanskeligere for norsk ungdom å få seg jobb.

Siden EU-utvidelsen i 2004 har Norge hatt den største innvandringsbølgen noensinne. Om lag 200.000 arbeidstakere fra land i Sentral- og Øst-Europa jobber her i landet. Dette har ikke ført til negative holdninger i befolkningen. Tvert imot svarer over halvparten (55 prosent) at arbeidsinnvandrere er flinke fagfolk. Det er også 1 av 3 som mener at arbeidsinnvandringen sikrer bosetting i distrikts-Norge.

Anne Mette Ødegård, forsker, Fafo

– Vi stilte de samme spørsmålene i 2019, og det er kun små forskyvninger i svarene. De positive holdningene til arbeidsinnvandrerne har derfor holdt stand de siste fem årene, sier seniorforsker Anne Mette Ødegård i Fafo.

Høyt utdannede er mest enig i at arbeidsinnvandring er nødvendig for å sikre nok arbeidskraft. Eldre, de med kort utdanning og uorganiserte arbeidstakere er mer enig i at arbeidsinnvandrere gjør det vanskeligere for norsk ungdom å komme inn i arbeidslivet enn andre grupper.

Det har vist seg å være vanskelig å få arbeidsinnvandrere fagorganisert. Forskning fra Fafo viser at 23 prosent av arbeidsinnvandrere fra land i Sentral- og Øst-Europa er fagorganisert, mens det totalt i norsk arbeidsliv er en organisasjonsgrad på rundt 50 prosent. På spørsmål om arbeidsinnvandringen vil svekke fagforeningenes innflytelse, er det 38 prosent som er helt eller delvis enig i dette.

Fafos måling er gjennomført av Respons analyse og spørsmålene ble stilt til et representativt utvalg av befolkningen med 1003 respondenter i perioden 16–27.mai 2024.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *