– Det er i hovedsak fossilbilen som blir utkonkurrert av elbilen, ikke sykkel, kollektiv og gange, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Foto: Jamieson Pothecary, Norske elbilforening

Alternativet til elbil er fossilbil

84 prosent av norske elbilister ville ha reist med fossilbil dersom de ikke hadde hatt elbil, ifølge den store undersøkelsen Elbilisten 2024. – Det er i hovedsak fossilbilen som blir utkonkurrert av elbilen, ikke sykkel, kollektiv og gange, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

I årets utgave av Elbilisten blir dette spørsmålet stilt: Hvis du ikke hadde elbil i dag, hvordan ville du reist på de reisene du bruker elbil til i dag?  Kun tre prosent oppgir at fossilbil er uaktuelt som alternativ.

– Dette viser at innfasingen av elbilen ved hjelp av gode økonomiske virkemidler og god forbrukerveiledning, er en svært viktig del av klimapolitikken. Vi kan ikke lukke øynene for at bil er viktig og at uten elbiler ville vi fortsatt vært et fossilt bilsamfunn, sier Christina Bu.

Nesten ingen ville valgt kollektivtransport eller sykkel

Det er overraskende få som har sykkel og kollektivtransport som alternativ til elbilen.

Kun åtte prosent svarer at de alltid eller i stor grad ville valgt å reise med buss eller bane dersom de ikke hadde elbil.

Sju av ti oppgir at de aldri eller i liten grad ville valgt dette alternativet.

– Antakelig er det mange elbilister som benytter seg av kollektivtilbud der det fungerer for dem, og elbilen bruker de der tilbudet ikke er bra nok, sier Christina Bu.

Sykkel og gange er like uaktuelt for de fleste. Kun sju prosent ser på sykkel eller gange som et alternativ til elbilen, og her er det enda flere som oppgir at det aldri kunne vært et alternativ. Hele 35 prosent svarer «aldri» på alternativet «sykkel og gange» på spørsmålet om hvordan de ville reist dersom de ikke hadde elbil.

– Sykkel er bra for både helse og miljø og bør legges til rette for, men mange opplever at den ikke kan erstatte bilen. Jeg håper at når flere blir kjent med elsykler, kan den erstatte flere bilreiser, sier Christina Bu.

Oppsiktsvekkende få vurderer bildeling som aktuelt

Et oppsiktsvekkende funn er hvor få som svarer at de ville valgt bildeling. Kun to prosent mener det er et alternativ til å eie egen elbil. Hele 77 prosent svarer bastant nei på at det er et alternativ.

–  En god del nordmenn vil helst eie sin egen bil og ser nok på bildeling som vanskelig og lite tilgjengelig. Vi er likevel overrasket over at bildeling oppleves så pass uaktuelt i 2024, sier Bu.

Fakta: Elbilisten er en årlig undersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbilister. 2024 er trettende gang undersøkelsen gjennomføres. 15 300 har besvart årets undersøkelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *