Maria-Diane Slettvik

– Advarer mot oppsøkende håndverkere

Du opplever neppe at seriøse håndverkere ringer på dører for å tilby håndverkstjenester. A-krimsenteret i Tønsberg fraråder publikum mot å inngå avtaler via dørsalg.

Årlig blir boligeiere og sameier oppsøkt av useriøse håndverkere som tilbyr sine tjenester på døra eller via flygeblader i postkassa. Aktørene har gjerne en allsidig portefølje og tilbyr alt fra utvendig husvask, renovering til fasadearbeid gjerne mot forskuddsbetaling.

 Håndverkerne kan virke både sympatiske og tillitsvekkende, men er det viktig å være klar over at dette sannsynligvis er useriøse aktører som ikke har nødvendige fagkunnskaper, og som bevisst unndrar skatt og avgift og utnytter arbeidstakere, sier Maria-Diane Slettvik, senterleder ved A-krimsenteret i Tønsberg.

Finner stadig nye «feil»

A-krimsenteret i Tønsberg har gjennomført flere tverretatlige kontroller mot oppsøkende håndverkere og vi erfarer at det avdekkes brudd på flere etaters regelverk. Særlig dreier dette seg om brudd på skatte- og avgiftslovgivningen, slik som svart arbeid og svart omsetning, og brudd på HMS-lovgivningen. Det kan også være personer som jobber samtidig som de mottar ytelser fra NAV uten at har meldt fra om det.Håndverkerne er tidlig ute med å inngå avtaler med sårbare kunder for å sikre seg oppdrag i sommerhalvåret.

Oppdragene starter gjerne i det små, men utvikler seg raskt til å bli mer omfattende underveis. Så snart de har satt i gang med jobben, oppdager de plutselig andre alvorlige «feil» som de sterkt oppfordrer deg til å utbedre, fortsetter Slettvik.

Det som startet som et tilbud om å gjøre en jobb for ti-tjuetusen kroner kan ende opp med at du må punge ut med hundretusenvis av kroner, og sitter igjen med en dårlig eller ikke ferdigstilt jobb, og ingen reklamasjonsrettigheter.

Eldre er særlig utsatt

A-krimsenteret i Tønsberg erfarer at de oppsøkende håndverkerne gjerne kartlegger områder i forkant. Slik vet de hvilke boliger som er attraktive. Særlig eldre mennesker i eneboliger er utsatt.

– Vi oppfordrer til en prat med foreldre eller besteforeldre om risikoen ved å inngå avtaler med oppsøkende håndverkere. Du risikerer ikke bare dårlig håndverk, men kan også uforvarende bidra til å støtte arbeidslivskriminalitet. Her er det rett å slett best å takke høflig nei, sier Slettvik.

Observerer du oppsøkende håndverkere i ditt nabolag, ønsker a-krimsenteret tips om dette. Du kan enkelt tipse via etatenes nettsider:

 Ta en bakgrunnssjekk

Dersom du trenger hjelp til små oppdrag hjemme eller på hytta, anbefaler a-krimsenteret i Tønsberg alltid en sjekk av virksomheten du vurderer før du inngår skriftlig avtale.

– Vi anbefaler at du sjekker om firmaet er registrert i Brønnøysundregistrene, her kan du også se om de betaler merverdiavgift. Få et skriftlig tilbud på arbeidet og avtal på forhånd til hvilken pris, og be gjerne om referanser, sier Slettvik.

 Hva du bør gjøre før du velger håndverker:

  • Sjekk om virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. 
  • Få et skriftlig tilbud på arbeidet som skal utføres, og avtal på forhånd til hvilken pris. Da står du sterkere i reklamasjons- og klagesaker. 
  • Be om og sjekk gjerne referanser fra andre som har brukt virksomheten. 
  • Be om faktura slik at du har en bekreftelse på hva du betaler for. 
  • Betal via bank. Når man betaler for tjenester via bank, blir det vanskeligere å unndra skatter og avgifter. 

Slik kjøper du håndverkstjenester trygt

  • På handlehvitt.no kan du lese mer om hvordan du kjøper tjenester trygt.

Offentlige etater og bransjeorganisasjoner har laget en grundig veileder som tar deg gjennom stegene på hva du som forbruker bør sjekke før du inngår avtale. Denne finner du på skatteetaten.no/tettpa/veileder.

Arbeidslivskriminalitet er ulike former for profittmotivert kriminalitet som begås i et arbeidsmarked. Regjeringen har definert at arbeidslivskriminalitet er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakerne eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.

A-krimsenteret i Tønsberg

  • A-krimsenteret i Tønsberg ble etablert i 2016 og har siden arbeidet målrettet for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet i Telemark, Vestfold og Buskerud. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.
  • Senteret er et tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, Politiet, Arbeidstilsynet og NAV. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker ved behov.
  • A-krimsenteret i Tønsberg er et av totalt åtte a-krimsenter på landsbasis. De andre a-krimsentrene er etablert i Alta, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo. I tillegg er det tre formelle a-krimsamarbeid uten samlokalisering i Møre og Romsdal, Innlandet og Romerike, Follo og Østfold.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *